ไม่ใช่สัตว์คุ้มครอง แต่หายาก “กระเบนนก”  มีที่อคาเรียภูเก็ต

โพสเมื่อ : Thursday, December 15th, 2022 : 5.22 pm

 

วันนี้ พามารู้จักกับ “กระเบนนก”  ที่อคาเรียภูเก็ต แม้ไม่ใช่สัตว์คุ้มครองแต่เป็นสัตว์หายาก

 

วันนี้พาน้องๆ หนูๆ มาทำความรู้จักกับ “กระแบนนก” ที่อคาเรียภูเก็ต แม้ว่า  จะเป็นที่รู้จักของชาวประมงว่า เนื้อใช้สำหรับปรุงอาหาร แต่สถานะของการอนุรักษ์ ก็จัดอยู่ในระดับเดียวกับแมนต้า (กระเบนราหู )ที่ปัจจุบันเป็นสัตว์คุ้มครองซึ่งสัตว์ทั้งสองชนิดล้วนจัดอยู่ในสัตว์ที่มีปริมาณลดน้อยลง ถึงแม้จะยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์คุ้มครอง แต่ก็ควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้

Spotted Eagle Ray is not a wildlife conservation protection animal species, or endangered species but they are now few number left in the sea. It’s the same decrease number status with Manta Ray. Everyone can corporate to conserve them.

#AquariaPhuket #อควาเรียภูเก็ต #SpottedEagleRay #กระเบนนก