ไม่ทน ! ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ บุกจี้จังหวัดแก้ปัญหาป้ายดำเถื่อนแย่งรับผู้โดยสาร

โพสเมื่อ : Thursday, February 2nd, 2023 : 2.45 pm

ไม่ทน! ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ รถตู้ รถแท็กซี่ป้ายเขียวรถตุ๊กตุ๊ก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต บุกศาลากลาง เรียกร้องผู้ว่า ฯ แก้ปัญหา ถูกรถป้ายดำเถื่อนแย่งงาน จี้จังหวัดจัดการออกประกาศให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ กลุ่มผู้ประกอบการ รถรับจ้างสาธารณะ รถตู้ รถแท็กซี่ป้ายเขียวรถตุ๊กตุ๊ก พื้นทีจังหวัดภูเก็ต จำนวนหนึ่ง รวมตัวกันที่ศาลากลาง จ.ภูเก็ต  เพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากรถป้ายดำ และ รถที่ใช้ แอปฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานขนส่ง วิ่งให้บริการลูกค้าและนักท่องเที่ยว โดยมีนายอานุภาพ ยอดขวัญ รอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังภูเก็ต ลงมารับหนังสือร้องเรียน พร้อมด้วย นายอัดชา บัวจันทร์ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ประเทือง ผลมานะ  ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต

 

สำหรับการการยื่นหนังในครั้งนี้ นายทินกร จอมเมือง นายกสมาคมผู้ประกอบการรถรับจ้างป่าตอง กล่าวว่า  ขณะนี้ ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ รถตู้ รถแท็กซี่ป้ายเขียวรถตุ๊กตุ๊ก พื้นทีจังหวัดภูเก็ต เรืองความเดือดร้อนจากผลกระทบจากรถป้ายดำอีเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีการควบคุมอย่างจริงจังจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เช่น ไม่จำแนกแยกรถที่สมัครให้บริการ ซึ่งผู้ประกอบการที่มาในวันนี้ต่างก็มาด้วยตัวเอง ไม่มีใครเป็นแกนนำ

การรวมตัวกันในครั้งนี้ ต้องการเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศจังหวัด เพื่อให้สำนักงานขนส่งขังหวัดภูเก็ตดำเนินการกับรถป้ายดำที่ผิดกฎหมาย อย่างจริงจังและเข็มงวด จนถึงที่สุด การจับปรับไม่สามารถแก้ไปปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้ จับกันทั้งปีก็ไม่หมด จึงอยากให้สำนักงานขนส่ง และ ผู้ถือกฎหมายทางบกบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและสูงสุด  และขอให้จังหวัดออกหนังสือคำสั่งกล่าวภายในวันนี้ ( 2 ก.พ.) ถ้าไม่ออกภายในวันนี้ ทางผู้ประกอบการจะไม่ไปใหน จะรอจนกว่า ได้เห็นหนังสือประกาศของจังหวัด

 

นอกจากนั้น ขอให้ขนส่งจังหวัดภูเก็ต จำแนกแยกรถที่ถูกต้องออกจากกันให้ชัดเจน ขอให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตออกเครื่องหมายและ สัญลักษณ์ให้ชัดเจนว่ารถที่ยื่นขอจดทะเบียนให้บริการร่วมกับบริษัทแอพพลิเคชั่นได้ จดทะเบียนเสร็จสินเรียบร้อยแล้วจึงจะให้วิ่งรับส่งผู้โดยสารได้  แต่ปัจจุบันพบว่า ไม่ว่าจะเป็นรถที่จดทะเบียนแล้วเสร็จหรือไม่ก็ตามแต่ ก็สามารถนำรถมาให้บริการแก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยว และสามารถออกมาให้บริการอย่างแพร่หลายทั้งเกาะภูเก็ตแบบสบายๆ  ส่วนเรื่องกายแต่งกาย เสื้อผ้า รองเท้า ก็ไม่เข้มงวดให้อยู่ในความเรียบร้อยเหมือนกับที่มีนโยบายเข้มงวด กวดขันกับรถรับจ้างสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนรถรับจ้างอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นรถป้ายทะเบียนอะไรก็ให้บริการกับลูกค้าได้หมด

นอกจากนั้นยังอยากให้จังหวัดภูเก็ต ทำหนังสือไปยังขนส่งจังหวัดภูเก็ต ให้ระงับการยกเลิกจดทะเบียนป้ายเขียว เนื่องจากนโยบายของจังหวัดภูเก็ตต้องการที่จะจำกัดจำนวน เนื่องจากรถมีจำนวนมาก ซึ่งนโยบายที่ออกมาไม่เคยทำประชาพิจารณ์ หรือสอบถามความเห็นประชาชน หรือผู้ประกอบการ ในพื้นที่เลย ว่า คนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพได้ป้ายเขียวครบแล้วหรือยัง ทางขนส่งฟันธงลงมาเลยโดยไม่ถามใคร ทั้ง ๆ ที่ผู้ประกอบการต้องการอยู่ภายใต้กฎหมาย จึงมีการดิ้นรนเพื่อให้ได้ป้ายเขียวแม้ว่าจะต้องไปทำจากต่างจังหวัด ซึ่งก็ผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ว่าฯ ทำประกาศของทางจังหวัด สั่งให้ขนส่ง ดำเนินการในเรื่องของการระงับการจดทะเบียนรถป้ายเขียว ก็ต้องระงับการจดทะเบียนให้กับรถที่ให้บริการผ่านแอปที่มาจากต่างจังหวัดด้วยเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตามหลังจากมีการยื่นหนังสือ ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ รถตู้ รถแท็กซี่ป้ายเขียวรถตุ๊กตุ๊ก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ประชุมรับข้อเสนอของผู้ประกอบการ พร้อมออกประกาศจังหวัดภูเก็ต โดยมีใจความว่า

 

ตามที่ได้มีบุคคลนำรถยนต์รับจ้างผิดกฎหมายมาวิ่งให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและกระทบต่อภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตจึงประกาศมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

  1. การนำรถส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง รับ-ส่ง ผู้โดยสารโดยผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการ เรียกใช้ผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) หรือด้วยวิธีใด ๆ หากพบการกระทำความผิด ให้ตำรวจภูธรจังหวัด

ภูเก็ต และ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต พิจารณาลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด หากพบการกระทำความผิดซ้ำ ให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และ เพิกถอนการจดทะเบียนรถ

 

  1. ให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการรถยนต์รับจ้างที่ถูกกฎหมาย การเลือกใช้รถรับจ้างผิดกฎหมาย อาจไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ และ อาจเสียเวลาต้องเป็นพยานต่อศาล หากผู้ขับรถถูกเจ้าหน้าที่ จับกุมและดำเนินคดี

  1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ปกครองจังหวัดภูเก็ต ร่วมบูรณาการป้องกันและปราบปรามรถรับจ้างผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ลงชื่อ นายอานุภาพ รอคขวัญ ยอกระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการอังหวัดภูเก็ต