ไปชมและเรียนรู้ชีวิต “กบมิลค์ทรี” ได้ที่ “อควาเรียภูเก็ต “

โพสเมื่อ : Tuesday, May 14th, 2024 : 1.39 pm

กบมิลค์ทรีเป็นกบที่ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ซะส่วนใหญ่ ดังนั้นพวกมันจึงมีนิ้วเท้าและฝ่าเท้าที่ ค่อนข้างพิเศษ เพื่อช่วยให้ปีนต้นไม้ได้
Milky Tree frogs are arboreal and spend their lives in trees and other plants. Milky tree frogs have special toe-pads on their feet to help them climb plants.