“ไตเติ้ล เภสัช” จัดงาน “Title Pharmacy Thanks day” เพิ่มความรู้ให้แก่เภสัชกร

โพสเมื่อ : Monday, February 10th, 2020 : 10.11 pm

“ไตเติ้ล เภสัช” จัดงาน “Title Pharmacy Thanks day” เพิ่มความรู้ให้แก่เภสัชกรประจำร้านยาในภูเก็ต ที่ปัจจุบันมีกว่า 600 แห่ง พร้อมขอบคุณร้านยาที่เป็นลูกค้ากันมาตลอด

 

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Title Pharmacy Thanks day ซึ่งบริษัท ไตเติ้ล เภสัช จำกัด หรือ ร้านไตเติ้ล เภสัช ขึ้น ณ สยามนิรมิต จ.ภูเก็ต  จัดขึ้น โดยมีซึ่งมีร้านขายยาในภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ สยามนิรมิต

นายณัฐพล สุขโหตุ เภสัชกร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตเติ้ล เภสัช จำกัด หรือ ร้านไตเติ้ลเภสัช กล่าวว่า Title Pharmacy เปิดให้บริการจำหน่ายยาทั้งปลีกและส่งในจังหวัดเก็ตมา 7 ปี จึงได้จัดงาน Title Pharmacy Thanks day ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรร้านยา และเป็นสื่อกลางในการสื่อสารไปยังร้านค้าที่เป็นลูกค้าของร้านไตเติ้ลเภสัช ในด้านความรู้ทางโรคและทางยา ผ่านทางการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและการบรรยายวิชาการ

 

 รวมถึงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนต่างๆ เช่น มาตรฐาน “วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน Good Pharmacy Practice หรือ GPP” เพื่อให้ร้านยาลูกค้าของร้านไตเติ้ลเภสัชมีมาตรฐานตามที่สำนักงานอาหารและยา รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้กำหนดไว้ และเพื่อให้ประชาชนชาวภูเก็ต และใกล้เคียงมีความมั่นใจ ได้รับประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา การดูแลสุขภาพของตนเอง

โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ การประชุมทางวิชาการเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลความรู้ให้แก่เภสัชกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรร้านยายิ่งๆ ขึ้นไป

ส่วนที่ 2 มีการจัดกิจกรรมสำหรับตัวแทนจำหน่ายยาของทางบริษัทไตเติ้ลได้มาออกบูทนำเสนอยาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงได้พบปะกับทางเภสัชกรในภูเก็ต จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาใช้ในกิจการ้านขายยา และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตมีร้านขายยากว่า 600 ร้าน ซึ่งเป็นร้านขายยาที่ผ่านมาตรฐาน GPP (Good Pharmacy Practice) และมีเภสัชกรประจำทุกร้าน

ด้าน นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดงาน Title Pharmacy Thanks Day 2020 วันนี้ นับเป็นครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ต ที่มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการร้านยา มีการจัดประชุมเสวนา ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนกระทั่งงานในวันนี้ต้องขอชื่นชมและขอบคุณผู้บริหารของไตเติ้ล เภสัช ที่จัดงานในวันนี้ขึ้น เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา พวกเราที่ทำงานด้านสาธารณสุขประสบปัญหาอะไรกันมาบ้าง ข่าวที่ออกไปอันส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเราทั้งสิ้น จนกระทั่งถึงวันนี้

นายเรวัต กล่าวต่อไปว่า เชื่อว่าร้ายขายยาทุกแห่งจะมีโอกาสที่จะช่วยกันในการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน Good Pharmacy Practice หรือ GPP ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรร้านยา และเป็นสื่อกลางในการสื่อสารไปยังร้านค้าต่างๆ ตามที่สำนักงานอาหารและยา รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้กำหนดไว้ นอกจากนั้นการจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการคืนกำไรให้แก่ชาวภูเก็ต และใกล้เคียง มีความมั่นใจ ได้รับประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา การดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวในเบื้องต้นผ่านทางร้านยาอีกด้วย” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในที่สุด