ได้เวลา….ปรับปรุง ซ่อมแซม เรือนรับรอง “ชาร์เตอร์ดเฮ้าส์”

โพสเมื่อ : Friday, October 22nd, 2021 : 12.51 pm

จังหวัดภูเก็ตได้รับจัดสรรงบปรับปรุงและซ่อมแซมตัวบ้านพักชาร์เตอร์ดแบงก์และภูมิทัศน์รอบๆ ให้เป็นเรือนรับรอง และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 28 ล้านบาท

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต จัดเสวนา “ผสาน…เสวนา ครั้งที่ 1 เรือนรับรองชาร์เตอร์เฮ้าส์” โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์แบงค์) โดยมีนายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนผู้มีความรู้และความสนใจในการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต เข้าร่วม เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่บริเวณบ้านพักผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์แบงค์ สาขาภูเก็ต ถ.ดำรง

 

 

นายสมมิตร สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากที่อาคารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในลักษณะชิโนยูโรเปียน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่า ส่งผลให้สามารถรักษารูปแบบอาคารดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีการพัฒนาอาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของการทำเหมืองแร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนเสมอมา รวมทั้งบ้านพักผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์แห่งนี้ เป็นบริเวณที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยแสดงถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต

 

 

จังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ จึงได้มอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการโดยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นวงเงิน 28 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย การบูรณะ ซ่อมแซม อาคารบ้านพักผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง โดยคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมให้สอดคล้องกับบริบทของเมือง โดยทำการตกแต่งภายในบ้านพัก เพื่อเป็นอาคารรับรองบุคคลสำคัญระดับประเทศ หรือ ผู้มาเยือนจากต่างประเทศ งานก่อสร้างอาคารประกอบเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนภูเก็ตในระดับเมือง รวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต และงานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสวนสาธารณะ พื้นที่นันทนาการทางระดับชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการอนุรักษ์อาคารทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ต โดยการปรับปรุงพื้นที่และตัวอาคารเดิมให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง

 

โดยตามแบบแปลนที่กำหนดไว้นั้น จะมีการก่อสร้างอาคารชั้นเดียวเพิ่มเติมอีก 3 อาคาร ประกอบด้วยไปด้วย เรือนเลี้ยงรับรอง เรือนครัวภูเก็ต เรือนน้ำชา อยู่ด้านหลังของตัวบ้าน โดยบริเวณด้านหน้าบ้านนั้นจะตกแต่งให้สวยงามด้วยสวนสวย และสวนหลังบ้านที่ต่อจากกลุ่มอาคารจะทำเป็นสวนผลไม้และสวนสมรม มีลานจอดรถรับแขกเมือง มีการทำประตูทางเข้า-ออกเพิ่มอีก 2 ประตู เพื่อเชื่อมกับชุมชน เป็นต้น