ได้งบแล้ว! ระเบียงกระจกหาดสุรินทร์ สภา อบจ.ยกมืออนุมัติใช้เงินสะสม 198 ล้าน ก่อสร้างเสร็จปี 2567

โพสเมื่อ : Friday, December 9th, 2022 : 11.59 am


 

ได้งบแล้ว! ระเบียงกระจกหาดสุรินทร์ สภา อบจ.ยกมืออนุมัติใช้เงินสะสม 198 ล้าน ก่อสร้างเสร็จปี 2567 ส่วนรถ EV Bus ที่จะมาวิ่งแทนรถโพ้ถ้อง ก็ได้นั่งเร็วๆนี้ เช่นกัน เมื่อสภา อบจ.อนุมัติให้ใช้เงินสะสม จัดซื้อ 156 ล้าน พร้อมสถานที่อัดประจุไฟฟ้า อีก 55 ล้าน

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ซึ่งมีนายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 12 โครงการ เป็น 554,319,900 บาท ซึ่งเป็นโครงการจากกองต่างๆ ทั้งกองช่าง กองสาธารณสุข กองการศึกษากองการท่องเที่ยว เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะกะทู้ โครงการปรับปรุงอาคาร รพ.อบจ.ภูเก็ต ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.

 

รวมทั้งกองการท่องเที่ยว ที่จะดำเนินการก่อสร้างระเบียงกระจกหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล ด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้ 198 ล้านบาท เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ให้เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตามแผนงานที่วางไว้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 ที่จะถึงนี้

และกองการขนส่ง โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ  หรือ EV Bus ตั้งไว้ 156 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ งบประมาณตั้งไว้ 55.7 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 211ล้านบาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ อบจ.ภูเก็ต จะเร่งดำเนินการเพื่อยกระดับการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่จะนำรถ EV Bus มาใช้แทนรถโพ้ถ้องที่ให้บริการอยู่ใสนขณะนี้ 3 เส้น และเป็นระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม