“ให้เลือดเท่ากับต่อชีวิต”

โพสเมื่อ : Friday, May 25th, 2018 : 9.17 am

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต และสภากาชาดไทย รับบริจาคเลือด

 

“ให้เลือดเท่ากับต่อชีวิต” เมื่อเร็วๆนี้  โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต และสภากาชาดไทย จังหวัดภูเก็ต ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต แก่ประชาชนทั่วไป  รวมทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์