ใหญ่จริง ! อ้างเป็นคนขับ แท็กซี่ – ตุ๊กๆ หน้าโรงแรมดัง หาดกะหลิม ประกาศห้ามรถรับจ้าง “นัดรับนักท่องเที่ยว”  ตร. – ขนส่ง ว่ายังไง?  

โพสเมื่อ : Thursday, August 11th, 2022 : 12.19 pm

ใหญ่จริงๆ ! อ้างเป็นคนขับแท็กซี่ – ตุ๊กๆ หน้าโรงแรมดัง หาดกะหลิม จ.ภูเก็ต ประกาศเตือน  รถรับจ้างทุกชนิด “งดนัดรับนักท่องเที่ยว –ขอตรวจใบงาน” ระบุเป็นการไม่ให้เกียรติคนในพื้นที่  ตำรวจ – ขนส่ง ว่ายังไง?  

กำลังกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมโซเชียล และ กลุ่มไลน์ ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อมีแชร์ข้อความ ลักษณะประกาศเตือนไม่ให้นักรับนักท่องเที่ยว โดยข้อความดังกล่าวระบุ  “เรียนเพื่อทราบ ผมในนามตัวแทนกลุ่มตุ๊กๆ แท็กซี่ หน้าโรงแรม…ขอความมือจากกลุ่มรถรับจ้างทั้งหมด ห้ามนัดรับแขกในวันถัดไป เพราะไม่ เคารพและ ให้เกียรติกับพวกเรา เนื่องจากท่านนัดแขกในราคาต่ำกว่ามาตรฐาน โดยหวังผลอย่างอื่น เช่น ค่าน้ำต่างๆ ทำให้พวกเราเกิด ความลำบาก ในการทำงานอย่างยิ่ง

และ พวกที่แอบเอาแขกออกไปในตอนที่มาส่งแขก  เราถือว่าท่านลักแขก มีความผิดร้ายแรงตามมารยาทต่อเรา  เราจะกวดขันรถที่เข้ามารับแขกทั้งหมด รวมทั้งจะขอตรวจใบงานของรถที่มารับทัวร์ ต่างๆ  เตือนเพื่อให้ได้รับทราบทั่วกันก่อน ที่จะมีมาตรการอย่างอื่น ด้วยความเคารพ”

อย่างไรก็ตามหลังจากมีการแชร์ข้อความดังกล่าวออกไป ได้มีการวิพาก วิจารณ์ เรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่ระบุว่า เป็นการขัดผลกระโยชน์กันของคนขับรถรับจ้างในพื้นที่ และ เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ที่มีการกระทบกระทั่งกันระหว่าง ผู้ประกอบการรถรับจ้างต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวได้ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจ และขนส่งเข้าตรวจสอบ