ใกล้ได้จ้างแล้ว! คนตกงานรอได้เลย งบ 750 ล้าน จ้าง 6 เดือน 1.5 หมื่นคน

โพสเมื่อ : Friday, May 21st, 2021 : 11.38 am

ใกล้แล้ว! งบจ้างงานเร่งด่วน 750 ล้าน สำหรับคนตกงาน ว่างงาน เริ่มจ้างได้ 1 ก.ค.นี้ วันละ 336 เป็นเวลา 6 เดือน ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (21 พ.ค.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระบาด ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอไปยังสำนักงบประมาณแล้ว ทั้งหมด 84 โครงการ เมื่อทางสำนักงบประมาณพิจารณาโครงการแล้วเสร็จจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

โดยงบประมาณจำนวน 1,000 ล้านบาท ได้แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับการจ้างงานเร่งด่วน สำหรับผู้ที่ตกงาน ผู้ที่ไม่มีงานทำ และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 15,000 กว่าคน ด้วยงบประมาณ 750 ล้านบาท จ้างงานวันละ 336 บาท เป็นเวลา 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.2564 นี้ ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อได้รับประมาณมาแล้ว ทางท้องถิ่นจะประกาศการจ้างงานให้ได้รับทราบ ซึ่งงานที่จ้างส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการใช้แรงงาน เช่น ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ ทาสีอาคารและสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้ และพัฒนาเมืองให้สะอาดและสวยงาม เตรียมพร้อมสำหรับฟื้นฟูท่องเที่ยวต่อไป

 

นอกจากนี้งบประมาณอีก 250 ล้านบาท จะดำเนินการในส่วนของการทำให้ภูเก็ตเป็น new Phuket รองรับการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เช่น โครงการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการท่องเที่ยว ฝึกอาชีพ โครงการเกาะมะพร้าว Sandbox ท่องเที่ยวชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก แปรรูปสินค้าการเกษตร จัด Even กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เช่น จัดการแข่งขันกีฬา งานหรอยริมเล เป็นต้น