ใกล้เข้ามาแล้วประเพณีพ้อต่อประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 19 กันยายน  นี้

โพสเมื่อ : Tuesday, August 22nd, 2017 : 2.32 pm

ทน.ภูเก็ต ร่วมกับ ททท.สำนักงานภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม เตรียมจัดงานประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 19 กันยายน  นี้ ณ ศาลเจ้าและชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (22ส.ค.) ที่ชั้น 3 ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าว “สนทนาสารพันกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต” ครั้งที่ 3/2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

นางสาวสมใจ กล่าวว่า ปีนี้ เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม เตรียมจัดงานประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 19 กันยายน 2560 นี้ ณ ศาลเจ้าและชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

 

โดยในช่วงประมาณเดือน 9 (ปฎิทินจันทรคติไทย) ของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีพ้อต่อ หรือสารทจีน ซึ่งเป็นงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เป็นประเพณีแห่งความกตัญญูที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตามคติความเชื่อและความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน จะจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีน งานประเพณีพ้อต่อ มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เทศกาลอุลลัมพน แต่ในปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า ประเพณีพ้อต่อ แปลว่า กิจกรรมโปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์โดยทั่วกัน

เทศกาลพ้อต่อ เป็นวันครึ่งปีตามคตินิยมของจีน เป็นวันที่วิญญาณได้รับการปลดปล่อยให้กลับมาเยี่ยมญาติพี่น้อง    ชาวจีนจึงจัดพิธีบวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษ ด้วยการตกแต่งแท่นบูชาและเครื่องกงเต็กตามบ้านเรือน ส่วนดวงวิญญาณที่ไม่มีญาตินั้นแต่ละบ้านจะจัดอาหารคาวหวานเซ่นไหว้ไว้หลังบ้านเครื่องเซ่นไหว้ในประเพณีพ้อต่อ ได้แก่ น้ำชา ขนมรวม (เต่เหลี่ยว) มิดเจี่ยน (คล้ายเครื่องบายศรีของไทย) ขนมเต่า (อังกู้) ขนมฟู (ฮวดโก้ย) ขนมจ่าง (กี้จ่าง) ผลไม้ (สับปะรด กล้วยข้าว ส้ม) ของหวานคาว เหล้าจีน และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ขนมเต่าสีแดง ซึ่งเรียกว่า ตั่วกู้ โดยรวมพิธีไหว้นี้เรียกว่าพิธีป่ายปั๋ว

 

สำหรับงานประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน) ประจำปี 2560 เทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 3 – 19 กันยายน 2560 ณ ศาลเจ้าและชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม แก่ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

นางสาวสมใจ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับในปีนี้ เทศบาลนครภูเก็ต และเครือข่ายทางวัฒนธรรม  มีความเห็นร่วมกันว่าควรงดการจัดขบวนแห่ขนมเต่าสีแดง (ตั่วกู้)  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในเทศกาลพ้อต่อที่ได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องของคนชุมชน และงดการแสดงมหรสพที่เป็นงานรื่นเริง เนื่องจากอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยและการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับพิธีกรรมอื่นๆ ยังคงปฎิบัติตามประเพณี โดยประชาชนสามารถร่วมพิธีป่ายปั๋วของศาลเจ้าและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้ วันที่ 3 และ 10 กันยายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว (ชุมชนถนนกระบี่), วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ศาลเจ้าจ้อสู่ก้ง (วงเวียนเริงจิต), วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ศาลเจ้าจ้ออ๋อง (ชุมชนตลาดเหนือ) วันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ตลาดสดสาธารณะ 1 ถนนระนอง, วันที่ 9-19 กันยายน 2560 ณ ศาลเจ้าพ้อต่อก๊งบางเหนียว และวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ศาลเจ้ากิ๋วเหล็งอ๋อง (ชุมชนอ่าวเก ถนนตะกั่วป่า)