“โฮมโปร ” ภูเก็ต – ฉลอง – ถลาง เดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน ขานรับ Phuket Tourism Sandbox เตรียมความพร้อม “ช้อปมั่นใจ ปลอดภัยที่โฮมโปร”

โพสเมื่อ : Monday, June 14th, 2021 : 6.30 pm

โฮมโปร สาขาภูเก็ต ฉลอง ถลาง เดินหน้าฉีดวัคซีนโดยพร้อมเพรียง ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ภาครัฐ ยืนยันความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ภายใต้มาตรฐานปลอดภัย “ช้อปมั่นใจ ปลอดภัยที่โฮมโปร”

 

โดยได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยมีพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้วกว่า 100% พร้อมสนับสนุน และผลักดันร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้ฟื้นคืนกลับมาโดยเร็ว โดยเฉพาะ “Phuket Tourism Sandbox” ที่จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้

 

ด้วยมาตรการความสะอาด และความปลอดภัยตามมาตรฐาน ทางบริษัทจึงได้ดำเนินการดังนี้

การจัดการด้านสถานที่

  • ทำความสะอาดเช็ดฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลาง และจุดสัมผัสทุก 1 ชั่วโมง
  • มีจุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนใช้บริการ
  • ภายในลิฟท์ มีกำหนด ตีตารางจุดที่ลูกค้ายืนภายในลิฟท์
  • เพิ่มจุดวางเจลแอลกฮอลล์ล้างมือ สำหรับลูกค้า ไว้บริการในพื้นที่ขาย

 

การจัดการด้านพนักงาน

  • วัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
  • Social Distancing ทุกจุด, งดความแออัด
  • พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เร่งการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน และเจ้าหน้าที่คู่ค้าของ โฮมโปร ในทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดโดยทั้ง 3 สาขา

 

ได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนภายในเดือนมิถุนายน สอดรับกับยุทธศาสตร์ภาครัฐ  ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคโควิด-19  “Phuket Tourism Sandbox” ที่มีแนวคิดที่จะเปิดรับให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด สามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องผ่านการกักตัว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564” นี้