โรงแรมเครือเมอร์ลินกรุ๊ป ร่วมบริจาคทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โพสเมื่อ : Thursday, May 17th, 2018 : 12.45 pm

โรงแรมในเครือเมอร์ลินภูเก็ตกรุ๊ป ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 2,000,000 บาท พร้อมกันนี้ คุณนันทนา จิรายุส วงศ์สัตยนนท์ กรรมการบริหาร และคุณกาญจนา จิรายุส กรรมการบริหาร บริจาคเงินส่วนตัวสมทบเพิ่มคนละ 1,000,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อเข้ากองทุนทอดผ้าป่า ในการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลน โดยมี พระราชสิริมุนี (หลวงพ่อสมใจ) เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต และนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมรับมอบ