โรงแรมกะตะกะรนร่วมลงนามงดใช้โฟมและลดพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวยั่งยืน

โพสเมื่อ : Friday, November 8th, 2019 : 8.44 am

 

สมาชิกสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง งดใช้โฟม และพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 50% ภายในปีนี้เดินหน้าโครงการรักษ์กะตะกะรน เพื่อรณรงค์ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะซิส สมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน จัดพิธีลงนามบันทักข้อตกลงการงดใช้โฟมและลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งลง 50% ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมตามโครงการรักษ์กะตะกะรน ของสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน โดยมีตัวแทนโรงแรมในพื้นที่หาดกะตะกะรน ที่เป็นสมาชิกสมาคมเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีนายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน นายมนตรี มานะต่อ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจากในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าร่วม

 

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนจากบริษัทนำเที่ยวชั้นนำที่ส่งลูกค้าเข้าพักตามโรงแรมต่างๆ ในพื้นที่หาดกะตะกะรน นายมนตรี มานะต่อ รอง ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต ร่วมพูดคุยถึงการใช้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศในยุโรปและกลุ่มนอร์ดิกได้ให้ความสำคัญในเรื่องการการดูแลสิ่งแวดล้อมมาก การตัดสินใจเข้าพักหรือกับธุรกิจกับโรงแรมใดๆนั้น โรงแรมจะต้องมีมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

 

นางอังคณา ธเนศวิเศษกุล นายกสมาคมโรงแรมหาดกะต กะรน กล่าวว่า สมาคมโรงแรมหาดกะตะ กะรน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นได้ดำเนินที่โรงแรมของตัวเองมาก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อได้มารับตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรนจึงได้นำแนวคิดดังกล่าวเข้ามาหารือและดำเนินการกับทุกโรงแรมที่เป็นสมาชิก ซึ่งทุกโรงแรมก็ดำเนินการในเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมกันอยู่แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ขยะตามชายหาดและในทะเลเพิ่มปริมาณขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสวยงามของธรรมชาติซึ่งเป็นจุดขายหลักด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ต ประกอบกับในปัจจุบันบริษัทนำเที่ยวที่ส่งลูกค้ามาให้กับทางโรงแรมได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมาก โดยทัวร์โอเปอเรเตอร์จากยุโรปและประเทศกลุ่มนอร์ดิกได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมมาก การทำสัญญาส่งแขกเข้ามาพักโรงแรมจะต้องมีสัญญาแนบท้ายในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม หากเราไม่มีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมเขาก็จะไม่ทำธุรกิจด้วย

 

ทางสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน จึงได้ดำเนินโครงการรักษ์กะตะกะรนขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจะร่วมมือกันกำหนดมาตรการดำเนินการในการดูแลสิ่งแวดล้อมของกะตะกะรน โดยการลดปริมาณขยะลง ด้วยการรณรงค์ให้โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ลดปริมาณขยะอินทรีย์ คราบไขมัน โดยนำมาทำปุ๋ย ก๊าซชีวภาพ และลดการใช้โฟมในโรงแรมให้เหลือศูนย์ และพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง 50% ภายในปีนี้ และ 80% ในปีหน้า จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกันทั้งหมด 38 แห่งในวันนี้

 

นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำขยะกลับมาโรงแรม โดยการสื่อสารผ่านไปทางทัวร์โอเปอเรเตอร์ เพื่อลดปริมาณขยะบนชายหาด ลดปริมาณขยะที่จะลงทะเลซึ่งเป็นอันตรายกับสัตว์ทะเลอย่างยิ่ง รวมถึงมีการกำหนดโซนนิ่งการสูบบุหรี่บนชายหาดกะตะกะรน เพื่อลดปริมาณก้นบุหรี่บนชายหาด พร้อมทั้งมีการรณรงค์ในเรื่องของน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่ลำคลองสาธารณะ โดยให้ร้านอาหารต่างๆ มีบ่อดักไขมัน เป็นต้น