โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นำร่องใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนาคต

โพสเมื่อ : Tuesday, November 30th, 2021 : 7.48 pm

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR ROOFTOP ในโรงเรียน แหล่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ นำร่องสู่การใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนาคต ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และ เป็นมิตรกับโลก

เมื่อวันนี้ (30 พ.ย.)  นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวธิดาพร เหล่าวิเศษกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเป็นประธาน เปิด โครงการ “การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” (SOLAR ROOFTOP) เพื่อให้โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เป็นแหล่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

โดยมีผู้แทนจากเทศบาลเมืองกะทู้ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและคณะ ผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอาคารอนุบาล ชั้น 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

นางสาวธิดาพร เหล่าวิเศษกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กล่าวว่า การนำพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดมาใช้ มีความปลอดภัยสูง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และ เป็นมิตรกับโลก หนึ่งในยุทธศาสตร์สำหรับแผนพัฒนาโรงเรียน คือเรื่อง “ความรับผิดชอบของโรงเรียน ต่อสังคมท้องถิ่นสังคมไทย และต่อสังคมโลก”

ทางโรงเรียนฯ เล็งเห็นความสำคัญ ด้านการบริหารจัดการพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยมีแนวคิดในการนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้ภายในองค์กร และ สร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน โดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเข้าใจถึงหลักคิด ความจำเป็นและการทำงานของระบบโซล่าเซลล์ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาในอนาคตอันใกล้

โดยเริ่มนำร่องที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และ วางระบบในสาขาอื่นๆ ต่อไป เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ครูและบุคลากรฯ ก่อให้เกิดความรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภายในโรงเรียนจำนวน 2 จุด มีอัตรากำลังการผลิตสูงสุด 423.36 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เดือนละ 49,966.49 หน่วย

“ซึ่งใน 1 ปี เทียบเท่าการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 424,924.52 กิโลกรัม เทียบเท่าการปลูกต้นไม้อายุ 17,565.50 ต้น เทียบเท่าการลดการใช้รถยนต์ 2,310 คัน และเทียบเท่าการลดการใช้น้ำมัน 156,411.41 ลิตร” นางสาวธิดาพร กล่าวในที่สุด