โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่ม 6 ภาคใต้ ซ้อมแผนเผชิญเหตุเรือล่ม

โพสเมื่อ : Friday, September 16th, 2022 : 6.50 pm

 

คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่ม 6ภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก จำลองซ้อมแผนเผชิญอุบัติภัยหมู่เหตุกรณีเรือล่ม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้รับมือกับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ภายใต้สถานการณ์คับขันได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา