โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต บริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน

โพสเมื่อ : Thursday, August 19th, 2021 : 11.00 am

อบจ.ภูเก็ต เร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด หลังพบมีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง จัดโครงการโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต บริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน ลดปัญหาความแออัดของผู้มาใช้บริการ

นายกเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงแนวทางการแร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่ ทาง โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการ บริการส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยขึ้น เพื่อลดระยะเวลารอ และลดความแออัดของทางโรงพยาบาล เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

โดยเมื่อวานนี้ ( 18 ส.ค.) ทางแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต ได้ช่วยกันบรรจุยาให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังและต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ลดระยะเวลาการรอรับยา หลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาล  ลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19

.

โดยทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้คำนึงถึงความต้องการและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ในการรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ลดการใช้พื้นที่ส่วนรวม เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจะให้บริการสำหรับผู้ป่วยในรายที่มีอาการคงที่ ผู้ป่วยที่รับยาชนิดเดิมและขนาดเดิมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้การจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น