โรงพยาบาลสิริโรจน์ จัดกิจกรรม Talk To The Expert : Smart Lady Stop Cancer ผู้หญิงยุคใหม่ ห่างไกลมะเร็ง

โพสเมื่อ : Sunday, August 12th, 2018 : 3.46 pm

โรงพยาบาลสิริโรจน์ จัดกิจกรรม Talk To The Expert : Smart Lady Stop Cancer ผู้หญิงยุคใหม่ ห่างไกลมะเร็ง ให้ความรู้ด้านมะเร็งในสตรี พร้อมจัดรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมราคาพิเศษ ร่วมกับสมาคมสตรี นักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต ในโครงการ “สตรีไทยห่วงใยสุขภาพเทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี” ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคมนี้

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Talk To The Expert : Smart Lady Stop Cancer ผู้หญิงยุคใหม่ ห่างไกลมะเร็ง ณ ศูนย์การค้า Limelight Avenue Phuket ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น บริการวัดความดัน วัดมวลไขมันในร่างกาย บริการตรวจวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง – กล้ามเนื้อมือ สอนวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง อย่างง่าย โดยพยาบาลวิชาชีพ แนะนำการรับประทานอาหารต้านมะเร็งโดยนักโภชนาการ พร้อมจัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง “มะเร็ง ภัยร้าย อันตราย ในสตรี” โดย นพ.มานพ จันทนพันธ์ สูตินรีแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งนรีเวชวิทยา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สาธิตการปรุงอาหาร “แกงเลียงนพเก้า” เมนูสุขภาพต้านมะเร็ง เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางบุณณดา เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต และแพทย์หญิงอันธิกา แจคเกอลีนไคลน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการ “สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ เทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี” รณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมให้แก่สตรีในจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 รวมทั้งสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการปี 2554 เป็นต้นมา พบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมจะมีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัว และคาดว่าในปีนี้ยังคงมีสตรีให้ความสนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมในราคาพิเศษเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเคย

ด้านแพทย์หญิงอันธิกา แจคเกอลีนไคลน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสิริโรจน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับสตรี โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ที่มีอัตราการเกิดเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี จึงได้สนับสนุนแพกเกจสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) และตรวจคัดกรองมะเร็งต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts) ในราคาพิเศษ 3,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งการตรวจคัดกรองเป็นประจำทุก 1 – 2 ปี จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการรักษามากยิ่งขึ้น หากตรวจพบความผิดปกติในระยะเริ่มแรก

สำหรับผู้ที่สนใจแพกเกจการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) และตรวจคัดกรองมะเร็งต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-361888 ต่อ 5200 – 5202 หรือติดต่อสามถามด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสิริโรจน์