โรงพยาบาลสิริโรจน์เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ

โพสเมื่อ : Thursday, May 10th, 2018 : 9.42 am

โรงพยาบาลสิริโรจน์ Phuket International Hospital ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์จริง เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ จาก Head Start International School พบประสบการณ์ใหม่เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษายังโรงพยาบาล สนุกสนาน และ ได้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ