โรงพยาบาลกรุงเทพเสริมความรู้การช่วยชีวิตให้เด็กนักเรียน

โพสเมื่อ : Thursday, November 15th, 2018 : 8.50 am

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเสริมความรู้ให้เด็ก ฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามโครงการ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามโครงการ #HealthyTogetherตอน Heart to Heart Project ให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้แนวคิด กู้ภัยตัวน้อยเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญ และมีความรู้ที่ถูกต้องในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561