โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 3

โพสเมื่อ : Sunday, December 1st, 2019 : 3.13 pm

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ (Bangkok Hospital Siriroj) ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 3 “สร้างความมั่นใจในคุณภาพการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานระดับโลก”  

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ (Bangkok Hospital Siriroj) ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม (JCI Surveyors) ที่เดินทางมาตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล The Joint Commission International (JCI) โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ได้ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ดังกล่าว นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไปมา

สำหรับ The Joint Commission International (JCI) เป็นองค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้นำ ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย

รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลจนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย