โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงานวันเด็กคึกคัก ตอน ใต้สมุทรสุดหรรษา’’

โพสเมื่อ : Tuesday, January 14th, 2020 : 12.12 pm

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม วันหนูน้อยน่ารัก ตอน ใต้สมุทรสุดหรรษา’’ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักทะเล

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “วันหนูน้อยน่ารัก ตอน ใต้สมุทรสุดหรรษา’’ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักทะเล ร่วมกันดูแลและป้องกันการทิ้งขยะลงทะเล อันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ เป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต ผ่านการจัดกิจกรรมภายในงาน

ประกอบด้วย การแสดงความสามารถพิเศษจากน้อง ๆ โรงเรียนต่าง ๆ กิจกรรมร่วมลดโลกร้อนโดยการนำภาชนะมาเอง ลดการเกิดขยะ ตลอดจนซุ้มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นต้น โดยมีคุณนิยมพงษ์ ต่อวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา