ครม.เห็นชอบย้ายผู้ว่าภูเก็ตคนปัจจุบันไปเป็นผู้ว่านครศรีฯมีผลวันที่ 1 ต.ค. 2559

โพสเมื่อ : Wednesday, August 17th, 2016 : 1.58 pm

คำสั่ง บัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เสนอคณะรัฐมนตรีและนำความบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ให้นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2559Janreun-Siangtai