โควิดทำรายรับเทศบาลวิชิตหายกว่า 70 ล้าน นายกยันยังพร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่

โพสเมื่อ : Thursday, September 10th, 2020 : 10.02 am

เทศบาลตำบลวิชิตเผยรายได้จัดเก็บภาษีหลังโควิดระบาดหายไปจากระบบกว่า 70 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการทำธุรกิจกรรมเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ แต่พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่สำคัญของประชาชน

นายกรีฑา โชติญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างของเทศบาล ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ณ สวนศรีภูวนาถ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลวิชิตที่ผ่านมาใน7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  1. ด้านการศึกษา 4. ด้านการเมืองและการบริหาร 5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และ 7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวตำบลวิชิตในทุกช่วงวัยที่ดีขึ้นสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นายกรีฑา กล่าวว่า ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ทางเทศบาลตำบลวิชิตก็ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ โดยมีการใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งงานควบคุม การเช่าพื้นที่กักกัน และ การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน รวมจำนวน 27 ล้านบาท

ส่วนแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ทางเทศบาลยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่สำคัญของประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ แม้ว่าปีนี้การจัดเก็บภาษีจะไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ซึ่งตามเป้าทางเทศบาลตั้งไว้ที่ประมาณ 380 ล้านบาท แต่ปรากฏ ว่าขณะนี้เรามีรายรับเข้ามาประมาณ 300 กว่าล้านบาท รายได้หายไปประมาณ 70 กว่าล้านบาท แต่ถ้าถึงสิ้นเดือนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดเก็บได้เท่าไหร่ สำหรับรายได้ที่หายไปส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำนิติกรรมที่ดิน ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย ซึ่งมีการลดหย่อนการเก็บภาษีทำให้เทศบาลจัดเก็บได้น้อยลง

นายกรีฑา กล่าวต่อไปว่า สำหรับรายรับที่ลดลง ยอมส่งผลต่อการพัฒนาโครงการใหญ่ๆ บ้าง โดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นที่เป็นโครงการใหญ่ที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก เช่น โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุที่จะต้องโยกไปดำเนินการในปี 2565 ส่วนงบประมาณด้านอื่นๆ ก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ได้ส่งผลกระทบ