โครงการ”พันตาประชาร่วมใจ”บูรณาการร่วมภาครัฐ-เอกชน มอบกล้องวงจรปิด 10 ตัว เสริมเขี้ยวเล็บตำรวจ

โพสเมื่อ : Wednesday, September 7th, 2016 : 9.40 am

ภาครัฐ-เอกชนหาดป่าตอง รวมพลังเดินหน้าโครงการ“พันตาประชาร่วมใจ”ติดตั้งกล้องวงจรปิดในซอยบางลา 10 ตัว เป็นกล้องที่มีคุณภาพสูง ซูมได้ไกล 300 เมตร หมุนได้รอบ 360 องศา พร้อมมีผู้ควบคุมดูแลระบบ 24 ชั่วโมง สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ด้านตำรวจมั่นใจเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บตำรวจในการติดตามคนร้ายง่ายขึ้น พร้อมย้ำจะเดินหน้าประสานงานทุกภาคส่วนร่วมติดกล้องซีซีทีวีให้ครอบคลุมตำบลป่าตอง มั่นใจหากให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ต้องติดตั้งกว่า 1,000 ตัว
7

 

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.นี้ ที่บริเวณป้อมยามตำรวจบริเวณสามแยกบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้
พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะทู้ นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ประธานกรรมการ บริษัท พิโซน่า กรุ๊ป คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตอง ตัวแทนจากบริษัทไทยเบฟฯ – ชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตอง-พี่น้องประชาชนชาวตำบลป่าตอง  รับมอบกล้องวงจรปิดคุณภาพสูง ซูมได้ 300 เมตร หมุนได้รอบ 360 องศา จำนวน 10 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การควบคุม รวมมูลค่าทั้งระบบกว่า 1,000,000 บาท  ให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป
นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชน หรือเรียกว่าโครงการประชารัฐ ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของเมืองท่องเที่ยว ต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว จึงมีการจัดทำโครงการพันตาประชาร่วมใจ มีการมอบกล้องวงจรปิดจำนวน 10 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว โดยระยะแรกจะมีการติดตั้งในซอยบางลาทั้ง 10 ตัว หลังจากนี้จะมีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นไปในทุกพื้นที่เพื่อให้ครอบคุลมทั้งหมดของหาดป่าตอง ขอขอบคุณภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ผ่านมาการติดตั้งกล้องวงจรปิดจะมีปัญหาเรื่องการดูแลรักษา ทำให้ประสิทธิ์ภาพในการดูแลรักษามีน้อยมาก แต่ครั้งนี้ทราบว่าภาคเอกชนว่าจ้างบริษัทที่ดูแลรักษาระบบโดยเฉพาะมาดูแลรักษา ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดประสิทธิ์ภาพแก่ทุกภาคส่วนสูงสุด

1

ด้าน พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ ผกก.สภ.ป่าตอง กล่าวว่า จากการสำรวจกล้องวงจรปิดในพื้นที่ป่าตองแยกออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกกล้องของทางราชการ มีทั้งหมด 120 ตัว ส่วนที่สอง กล้องที่ติดตั้งโดยภาคเอกชนมีอยู่กว่า 200 รวมแล้ว 300 ตัว ถือว่ายังไม่ครอบคลุม หากจะให้ครอบคลุมทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ตัว ปัญหาของการติดตั้งกล้องซีซีทีวีในช่วงที่ผ่านมา คือการดูแลรักษา ป่าตองอยู่ติดกับทะเล กล่องที่ติดตั้งจะเสียหายง่าย แต่การติดตั้งกล้องในวันนี้ เป็นกล้องที่มีคุณภาพ สามารถซูมได้ 360 องศา ซูมไกลถึง 300 เมตร มอบเห็นได้ชัดทั้งกลางวันกลางคืน และจะมีภาคเอกชนในการเข้ามาบำรุงในการรักษา จุดนี้ถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุ และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  และทราบว่าขณะนี้ทางเทศบาลเมืองป่าตองได้อนุมัติงบประมาณซื้อกล้องซีซีทีวีเพื่อนำมาติดตั้งเพิ่มในหาดป่าตองอีก 20 ตัว ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆต่อเมืองท่องเทียวอย่างจังหวัดภูเก็ต

4

นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น  ประธานกรรมการ บริษัท พิโซน่า กรุ๊ป กล่าวว่า หลังจากที่มีการาทำโครงการแรกคือ “โครงการงบางลาสะอาดปลอดภัย” ซึ่งมีเทศบาลเมืองป่าตองเป็นเจ้าภาพหลัก ทางภาคเอกชน ผู้ประกอบการซอยบางลา ก็ได้มีส่วนร่วม ในการสนับสนุนงบประมาณ และเสริมกำลังคนเข้าไปช่วยกันร่วมทำความสะอาด และเมื่อบางลาสะอาด ป่าตองสะอาดแล้ว ก็เข้าสู่โครงการที่สองคือ โครงการ”พันตาประชาร่วมใจ” โครงการวันนี้ ทางสภ.ป่าตอง เป็นเจ้าภาพหลัก มีภาคเอกชนจากหลายฝ่าย ร่วมทั้งพี่น้องประชาชนตำบลป่าตองร่วมกันซื้อกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพสูง จำนวน 10 ตัว ราคากว่า 1 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนภาครัฐในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และหลังจากนี้จะมีโครงการที่ดีๆจะเกิดขึ้นในตำบลป่าตองอีกหลายโครงการ

3