แสนสิริ ผนึกกำลังกับ ธ.ไทยพาณิชย์ สืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 

โพสเมื่อ : Wednesday, September 29th, 2021 : 3.14 pm

แสนสิริ ผนึก ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมส่งแรงใจชาวภูเก็ต แข็งแรง ปลอดโรคภัย เศรษฐกิจในจังหวัดฟื้นตัวเร็ว จับมือร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมสุขภาพที่ดี ในเทศกาลถือศีลกินผัก 6 – 14 ต.ค. 64 นี้

เป็นอีกปีที่ แสนสิริได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งแรงใจให้ชาวภูเก็ตแข็งแรง ปลอดโรคภัย เศรษฐกิจในจังหวัดฟื้นตัวเร็ว ในโอกาสประเพณีถือศีลกินผักปี 64 ระหว่างวันที่ 6 – 14 ต.ค. พร้อมร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ตอกย้ำเจตนารมย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตอย่างยั่งยืน

โดยในปีนี้ ไฮไลท์ ชู “น้ำเต้ามงคล” ที่สื่อถึงการมีสุขภาพดี แข็งแรง ปลอดโรคภัย อวยพรให้ชาวภูเก็ต อิ่มบุญพร้อมสุขภาพดี ปลอดโควิด เป็นสัญลักษณ์ของงานถือศีลกินผักปี 64 บริจาคเงินให้ทางศาลเจ้า พร้อมจับมือร่วมกันสนับสนุนเงินบริจาคแก่ศาลเจ้าภูเก็ต รวมถึงร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ต  อิ่มบุญอิ่มใจจากการถือศีลกินผักด้วยกัน ระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2564 นี้

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริพัฒนาที่อยู่อาศัยตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในภูเก็ตมายาวนานกว่า 10 ปี มีความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมุ่งมั่นร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่าง “ประเพณีถือศีลกินผัก” ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อส่งต่อวัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญนี้สืบทอดไปยังคนรุ่นใหม่ โดยในปีนี้แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะภาคเอกชนที่มีเจตนารมย์เดียวกันในการดำเนินธุรกิจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนได้ผนึกความร่วมมือสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินผัก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

“แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ ขอส่งแรงใจให้ชาวภูเก็ตแข็งแรง ปลอดโรคภัย เศรษฐกิจของจังหวัดฟื้นตัวได้โดยเร็วนับจากนี้ ในโอกาสประเพณีมงคล งานถือศีลกินผักปี 64 พร้อมร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักด้วยการเชิญชวนครอบครัวแสนสิริ แฟมิลี่ ซึ่งเป็นลูกบ้านโครงการแสนสิริในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอดจนพนักงาน ร่วมอิ่มบุญอิ่มใจจากการถือศีลกินผักระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคมนี้ โดยขอส่งความห่วงใยด้วยชุด Safety J-Kit ที่มีหน้ากากผ้าและแอลกอฮอลล์ ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบญกับทางศาลเจ้า พร้อมสนับสนุนเงินบริจาคสำหรับการทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำหรับ 4 ศาลเจ้าคือ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าสามกอง ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้ากะทู้ นอกจากนี้ยังร่วมประชาสัมพันธ์ประเพณีถือศีลกินผัก ผ่านช่องทางการสื่อสารของแสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อช่วยเผยแพร่ประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตที่มีมาอย่างยาวนาน” นายอุทัยกล่าว

นางกนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Alternative Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางธนาคารไทยพาณิชย์มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับแสนสิริ ในการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 9 โดยธนาคารไทยพาณิชย์และแสนสิริต่างมีแนวคิดเดียวกันในการมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เชิญชวนพนักงานและลูกค้าร่วมประเพณี เจี๊ยะฉ่าย (กินผัก) ที่สอดคล้องกับโครงการ SCB ชวนกันทำดี และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ ร่วมกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่บ้านเมืองและคนรุ่นหลังต่อไป ขอให้การมีส่วนช่วยกันทำความดีในครั้งนี้ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคภัย และเศรษฐกิจของภูเก็ตดีขึ้นอย่างรวดเร็ว”

สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต หรือที่เรียกกันว่า เจี๊ยะฉ่าย เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2564  ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน เป็นเวลา 9 วัน ยังคงจัดในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ที่ต้องระมัดระวังด้านความปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

“งานประเพณีถือศีลกินผักปีนี้ แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้ออกแบบ สัญลักษณ์ “น้ำเต้ามงคล” ซึ่งมีความหมายถึงสุขภาพดี ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ ในชุด Safety J-Kit ที่มีหน้ากากผ้าและแอลกอฮอลล์ แก่ผู้ร่วมทำบุญและบริจาคเงินแก่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าสามกอง ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้ากะทู้ เพื่อแทนความห่วงใยให้ชาวภูเก็ต โดยแนวคิด “น้ำเต้ามงคล” เป็นการต่อยอดแนวคิดจาก “พัด” ที่แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกแบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของงานถือศีลกินผักในปีที่ผ่านมา ที่ใช้พัดเป็นตัวปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไป

ในปีนี้จึงออกแบบมาเป็น น้ำเต้า ที่มีความหมายถึงสุขภาพที่ดี แข็งแรง ปลอดโรคภัย ตามความเชื่อจีน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนี้ ที่ยังมีการแพร่ของโควิด พร้อมทั้งอวยพรให้ชาวภูเก็ต อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมสุขภาพที่ดี ในเทศกาลถือศีลกินผัก ภูเก็ต ปี 64” คุณอุทัย และ นางกนกวรรณ กล่าวปิดท้าย