แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 109 ส่งเสริมความร่วมมืออันนำมาซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

โพสเมื่อ : Wednesday, April 24th, 2019 : 4.31 pm

วันนี้ (24 เม.ย.) ที่โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 109 เป็นการประชุมต่อจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 108 ถือเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)ไทย-มาเลเซีย ได้มีการดำเนินการจัดการประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยเป็นเจ้าภาพสลับกัน โดยมี พล.ท. Ddtuk Azizan Md Delin ผบ.กก.ทบ.สนาม ภาคตะวันตก มาเลเซีย เป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย และ พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย โดยการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อบอุ่น มิตรไมตรีและความเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่ต้องการส่งเสริมความร่วมมืออันนำมาซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของ กชภ.

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 กล่าวว่า ผลจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะทำงานทั้ง 6 คณะภายใต้คณะทำงาน เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 1.คณะทำงานด้านการข่าวและปฏิบัติด้านจิตวิทยา 2. คณะทำงานทางบก 3.คณะทำงานทางทะเล 4. คณะทำงานทางอากาศ 5.คณะทำงานด้านการจัดการชายแดน และ 6.คณะทำงานด้านการจัดการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบากและสิ่งที่ท้าทายต่างๆ ด้วยความตั้งใจ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ขณะเดียวกันการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีความร่วมมือและการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ได้มีการส่งเสริมและทำนุบำรุงสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืน ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมด้านการปฏิบัติการด้านต่างๆ อาทิ การฝึก การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการชายแดนและการจัดการต่อภัยพิบัติรวมทั้งกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกันนี้ความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆดังกล่าวได้บรรลุความเข้าใจ มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังช่วยแก้ไขปัญหาที่อ่อนไหว การเปิดมุมมองใหม่ๆระหว่างทั้ง 2 ประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและขยายต่อไปยังด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกต่อไป