แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.สิริโรจน์ ให้คำปรึกษาการวางแผนใช้ชีวิตแก่นักศึกษาราชภัฎ

โพสเมื่อ : Monday, February 5th, 2018 : 12.16 pm

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.สิริโรจน์ ให้คำปรึกษาการวางแผนใช้ชีวิตแก่นักศึกษาราชภัฎ   ในโครงการ Active Action เป็นวัยรุ่น…มันเหนื่อย

นายแพทย์ชัยวัฒน์ สวนยา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต, การใช้ชีวิตในช่วงวัยต่างๆ พร้อมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ นักศึกษาชั้นปีที่1– 4  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโครงการ Active Action เป็นวัยรุ่น…มันเหนื่อย