แก้น้ำเน่าไหลลงทะเลหาดบางเทา อบต.เชิงทะเล ปิดคลองสูบน้ำเข้าระบบบำบัด

โพสเมื่อ : Sunday, May 12th, 2019 : 3.13 pm

แก้น้ำเน่าไหลทะเลหาดบางเทา อบต.เชิงทะเล เตรียมปิดคลองสูบน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อย เผยต้นตอปัญหาเกิดจากคนไม่ยอมต่อท่อเขาสู้ระบบบำบัด พบ 90 % ยังลอบปล่อยลงคลอง

จากกรณีน้ำในคลองบางเทาเน่าเสียและไหลลงทะเลหน้าหาดบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จนส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้าน และ นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าวว่า ปัญหาน้ำเสียไหลลงทะเลนั้นเกิดจากปัญหาผู้ประกอบการและชาวบ้านปล่อยน้ำทิ้งให้ไหลลงคลองโดยตรวจโดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาก็ยังเกิดอยู่

แม้ว่าที่ผ่านมาทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ แล้ว แต่จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณริมคลองบางเทายังมีชาวบ้าน โรงแรม สถานประกอบการ ร้านอาหาร ยังลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงคลองโดยตรงอยู่ มีน้ำที่ต่อท่อเข้าสู่ระบบบำบัดประมาณ 5- 10 % เท่านั้น ทำให้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองบางเทา และไหลลงทะเลยังมีคงอยู่

ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน นั้นตนได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผ่านทางปลัดจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปแล้ว โดยจะนำกระสอบทรายมาปิดที่บริเวณคลองบางเทาก่อนถึงทะเลประมาณ 150 เมตร เพื่อให้น้ำไหลมารวมกันในจุดดังกล่าว และใช้เครื่องสูบน้ำในคลองที่ไหลมารวมกันซึ่งมีทั้งน้ำดีและน้ำเสียกลับเข้าสู่ระบบบำบัด ก่อนที่จะปล่อยกลับลงคลอง โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป

นายมาแอน กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการสืบน้ำจากคลองเข้าสู้ระบบบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการสูบน้ำที่มารวมกันในคลองทั้งจากน้ำดีที่เกิดจากฝนตกและน้ำเสียจากครัวเรือน โรงแรม สถานประกอบการ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนมากเข้าสู่ระบบ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำดังกล่าวจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ต้องทำเพื่อไม่ให้น้ำเน่าไหลลงทะเล

ส่วนการแก้ปัญหาในระยะกลาง และระยะยาว ได้เสนอให้จังหวัดเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมโต๊ะกลม เพื่อนำเสนอถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และหาข้อเท็จจริงของปัญหาว่าเกิดจากอะไร หลังจากนั้นจะต้องเชิญทั้งหน่วยงานราชการ ภาคส่วนที่ทำให้เกิดน้ำเสียทั้งในพื้นที่ อบต.เชิงทะเล เทศบาลเชิงทะเล มาร่วมประชุมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และกลับไปแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ต้นทาง เพราะปัญหาน้ำเน่าที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เกิดจากคนที่ไม่ยอมทำตามระเบียบข้อกำหนด ไม่ยอมต่อท่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะต้องสร้างจิตสำนึกและบังคับใช้กฎหมายกันต่อไป