เฮ ! รพ.วชิระภูเก็ต รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ แบบ One Stop Service คันแรกของภาคใต้

โพสเมื่อ : Friday, March 22nd, 2019 : 2.20 pm

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ One Stop Service  Blood Mobile คันแรกของภาคใต้ ! เอกชน – ประชาชน มอบให้ หวังจัดหาเลือดให้เพียงพอต่อความต้องการที่มีสูงถึง 25,000 ยูนิต ต่อปี

วันนี้ (22 มีนาคม 2562) ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากมูลนิธิฟัง(Fung Foundation) และผู้มีจิตศรัทธา โดยมี Mr.Bruce Hemmingsen นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

สำหรับรถคันดังกล่าวเป็นรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริการแบบ One Stop Service  Blood Mobile คันแรกของภาคใต้ มีเตียง 10 เตียง และสามารถตั้งเตียงนอกรถได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธามอบให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในการจัดหาเลือดให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งในแต่ละวันพบว่าจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงมีความต้องการใช้เลือดจำนวนมาก การมีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการบริจาคโลหิตได้มากขึ้น

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังรับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มูลนิธิฟัง(Fung Foundation) และ ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดให้บริการทางการแพทย์ระดับสูง ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 2,200 ราย ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 600 ราย

นอกจากนี้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตยังเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์หลายสาขา ได้แก่ โรคหัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ  กระดูกและข้อ และทารกแรกเกิด และยังเปิดให้บริการศูนย์หัวใจอันดามันและห้องผ่าตัดไฮบริด จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาและผ่าตัด ทั้งนี้ในปี 2562  คาดประมาณความต้องการใช้โลหิตสูงถึง 25,000 ยูนิตในปีที่ผ่านมาจัดหาโลหิตสำรองได้เพียง 19,000 ยูนิต จากการรับบริจาคในโรงพยาบาล 13,000 ยูนิต การออกหน่วยเคลื่อนที่ 6,000 ยูนิต ทำให้เกิดปัญหาโลหิตขาดแคลน

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้บริการแบบ One Stop Service  Blood Mobile เป็นคันแรกของภาคใต้ มีเตียงบริจาค 10 เตียง มีอุปกรณ์การแพทย์ครบครันมีจุดคัดกรอง เจาะเลือด และ ที่พักผ่อนภายในรถ ทำให้การออกหน่วยรับบริจาคมีความคล่องตัว ลดเวลารอคอยในการเตรียมหน่วยเคลื่อนที่ อีกทั้งยังติดตั้งตู้เย็นเก็บโลหิตได้ประมาณ 60 ยูนิต ทำให้ควบคุมคุณภาพโลหิตได้ดีขึ้น สามารถเพิ่มความถี่ในการออกหน่วย และมีระบบเทเลเมดดิซีน (Telemedicine) สามารถส่งสัญญาณชีพของผู้บริจาคโลหิตที่มีอาการหน้ามืดหรือเป็นลมไปยังศูนย์สั่งการที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอัตโนมัติ เพื่อประเมินอาการและส่งรถฉุกเฉินมารับผู้บริจาคได้ทันท่วงที

อย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณสุข ต้องขอบคุณ มูลนิธิฟังและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ที่สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อรถบริจาคโลหิตคันนี้ พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถจัดหาโลหิตสำรองได้เพียงพอต่อความต้องการสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วย และขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลเพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศในการดูแลรักษาและเป็นที่พึ่งทางสุขภาพของพี่น้องชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ