“เอส.ยู.ซูซูกิ ภูเก็ต” คว้ารางวัล Platinum dealer ในการประกวด “Best Dealer Award 2019/2020”

โพสเมื่อ : Friday, November 13th, 2020 : 11.38 am

“บริษัท เอส.ยู.ซูซูกิ ภูเก็ต” คว้ารางวัล Platinum dealer ในการประกวด “Best Dealer Award 2019/2020” ซึ่งซูซุกิ ประเทศไทยจัดขึ้น มุ่งยกระดับงานบริการลูกค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุด

เมื่อเร็วๆนี้ นายมิโนรุ อามาโนะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้ ‘ซูซูกิ’ ยังคงเดินหน้าจัดการแข่งขันผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2562-2563 (Best Dealer Award 2019/2020) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ‘ซูซูกิ’ มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของผู้จำหน่ายรวมถึงบุคคลากรภายในองค์กรของผู้จำหน่าย ด้วยกลยุทธ์ในการดูแลและเข้าถึงลูกค้าด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งใส่ใจที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำทุกราย ด้วยความมุ่งหวังสำคัญ คือการยกระดับงานบริการในทุกด้าน ทั้งก่อนและหลังการขายให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

ในปีนี้ ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จึงยังตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานบริการของผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้าของซูซูกิว่าธุรกิจของซูซูกิจะสามารถก้าวไปข้างหน้าและอยู่คู่คนไทยได้อย่างยั่งยืน โดยการจัดการแข่งขันผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2562/2563 (Best Dealer Award 2019/2020) ถูกกำหนดขึ้นภายใต้หัวข้อ กำรบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรของผู้จำหน่าย เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานร่วมกันของแต่ละภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วัตถุประสงค์สำคัญ คือ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ กระตุ้นให้เกิดการดูแลและการปรับปรุงพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผ่านการตอบแทนลูกค้ำด้วยความจริงใจในฐานะที่ลูกค้ำทุกคนเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของซูซูกิเป็นอย่างดีเสมอมา

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมกำรบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม ‘Best Dealer Award 2019/2020’ นับเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ำถึงคุณภาพในกำรบริการงาขายและดูแลใจใส่ลูกค้ำที่เป็นครอบครัวซูซูกิได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนกับคู่คิดที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับชีวิตของลูกค้า

 

โดยในการแข่งขันทาง ซูซูกิได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้จำหน่าย และ ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ว่าผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดหรือไม่ ก่อนจะคัดเลือกผู้จำหน่ายเพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อชิงชนะเลิศจำนวน 9 ราย ก่อนจะทำการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นผ่านการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงำนของผู้จำหน่ายแต่ละแห่ง แบ่งออกเป็นรางวัล Best of the Best dealer 2019/2020 จำนวน 1 รางวัล และรางวัล Platinum dealer 2018/2019 จำนวน 8 รางวัล ซึ่งรายชื่อผู้จำหน่ายที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วย

รางวัล Best of The Best ได้แก่

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น.ออโต้เซลส์(2016) จำกัด, สาขาสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

รางวัล Platinum Dealer 2019/2020 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่

  1. บริษัท ดี โฟร์ คาร์ซิตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  2. บริษัท แพร่ยนตรการ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จังหวัดแพร่
  3. บริษัท คลัง ออโตโมบิลส์ จำกัด, จังหวัดนครราชสีมา
  4. บริษัท เอส.ยู.ซูซูกิ ภูเก็ต จำกัด, จังหวัดภูเก็ต
  5. บริษัท ซูซูกิ ลพบุรี จำกัด, จังหวัดลพบุรี
  6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูซูกิ กำฬสินธุ์ ออโต้คำร์, จังหวัดกาฬสินธุ์
  7. บริษัท ซูซูกิ หัวหิน (สิทธิภัณฑ์) จำกัด, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  8. บริษัท ซูซูกิ นวนคร จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

นายวัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ซูซูกิร่วมมือกับผู้จำหน่ายทุกรายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานอกเหนือจากการมอบบริการที่ดีที่สุดกับลูกค้ำเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยการมุ่งเน้นอบรมพนักงานในเชิงปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของเพื่อให้มีใจรักในกำรบริการลูกค้าด้วยความยินดีและเต็มใจ อีกทั้งยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วนเสมือนหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานกับบริษัทฯ ด้วยความรู้สึกที่มีความสุข ไม่มีความกังวลในเรื่องส่วนตัว มีความมั่นคง และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร

ซึ่งสิ่งต่ำงๆ เหล่านี้มีผลส่งต่อความรู้สึกไปถึงการให้บริการลูกค้าด้วยจริงใจ และเปรียบเหมือนลูกค้ำเป็นครอบครัวซูซูกิเช่นทั้งนี้ ตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากเรื่องของการขยายโชว์รูมและศูนย์บริการเป็น 130 แห่ง ภายในปีนี้ ช่วงที่ผ่านมาซูซูกิยังคงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ และมั่นใจได้ว่า คุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเป็นลูกค้ำรถยนต์ซูซูกิ ผ่านการร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโชว์รูมและศูนย์บริการทุกแห่ง ที่ต่างพร้อมใจกันให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ำ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในโชว์รูม จวบจนการดูแลบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้ำได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเหนือความคาดหวังให้กับลูกค้ำ และมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์รถยนต์ซูซูกิ”