เอกชน 4 จ.อันดามัน ผนึกกำลัง หนุนภูเก็ต จัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2022

โพสเมื่อ : Tuesday, January 4th, 2022 : 1.29 pm

 

เครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 4 จังหวัดฝั่งอันดามัน ผนึกกำลังประกาศความพร้อมและความสำเร็จของภูเก็ต จากโครงการนำร่อง Phuket หนุนจัดงาน ภูเก็ต เป็นสถานที่จัดงานแฟร์ท่องเที่ยวนานาชาติ Thailand Travel Mart Plus 2022 (TTM+ 2022) กลางปีหน้า

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภูเก็ต และ อุปนายกฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมการประชุมและสันทนาการ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การตัดสินใจเดินหน้าจัดงาน TTM+ 2022 ของรัฐบาล โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในเดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งจะเป็นการจัดงานเจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในสถานที่จริง หรือแบบออนไซต์ งานแรกของภูมิภาคเอเชียหลังวิกฤตการณ์ โควิด-19 นับเป็นจุดสำคัญยิ่งในการสร้างภาพลักษณ์ เน้นสร้างความเชื่อมั่น และ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 รวมถึง เป็นการแสดงความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน   เวทีโลก

 

“เครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ชื่นชมในการตัดสินใจครั้งนี้ และ ขอสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล ในการจัดงานที่ผ่านมาจะมีการหมุนเวียนสถานที่จัดงานไปในจังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรก็ดี พื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในฝั่งอันดามัน ยังไม่เคยมีโอกาสได้จัดงาน แม้ว่าในปี 2020 จังหวัดภูเก็ตได้ถูกรับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้งานต้องถูกยกเลิกไป”

 

การผนึกกำลังออกมาสนับสนุนการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2022 ที่จังหวัดภูเก็ตของเครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันครั้งนี้ นำโดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัด โดยอีก 3 จังหวัด นอกเหนือจากภูเก็ต ได้แก่ นางสาวชรินทิพย์  ตียาภรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นายชยพล หิรัณย์กนกกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง รวมถึงนางสาววิชุพรรณ ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ที่ได้ร่วมกันลงนามในจดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอให้พิจารณาภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงานดังกล่าว

 

ซึ่งเครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันมีความเห็นพ้องกันว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมอย่างสูงในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน TTM+ 2022 เพราะจะเป็นการต่อยอดความสำเร็จของ  Phuket Sandbox และ ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยในแง่ของความพร้อม ทั้ง  4 จังหวัดอันดามัน ต่างมีประสบการณ์จากโครงการ Phuket Sandbox ที่สามารถบริหาร ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวได้ในระดับสูง

 

นอกจากนี้ยังมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีสนามบินนานาชาติที่รองรับการเดินทางที่สะดวกสบาย ซึ่งจะเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนานาชาติได้เป็นอย่างดี จึงมีความมั่นใจว่าการจัดงานที่จังหวัดภูเก็ตจะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากคู่ค้าธุรกิจท่องเที่ยวจากต่างชาติ และจะเป็นการกลับมาเปิดตัวบนเวทีการท่องเที่ยวโลกอย่างสวยงามของประเทศไทยอีกครั้งหนี่ง

 

อย่างไรก็ตามงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) เป็นงานแฟร์ท่องเที่ยวนานาชาติอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ถูกจัดขึ้นทุกปี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งคู่ค้าทางธุรกิจการท่องเที่ยวนานาชาติให้ความสนใจเป็นอย่างสูงต่อเนื่องมาตลอดเป็นเวลาหลายปี