เอกชนมอบที่ดินปรับปรุงเป็นถนนสำรอง รองรับการจราจร  ต.กะทู้ -ต.ศรีสุนทร

โพสเมื่อ : Tuesday, April 25th, 2023 : 10.24 am

เอกชนมอบที่ดินให้ อบจ.ภูเก็ต ปรับปรุงเป็นถนนสำรอง เพื่อใช้ในการเดินทาง เส้นทาง ต.กะทู้ อ.กะทู้ ถึง ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง

เมื่อเร็วๆนี้ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือการอุทิศที่ดินเส้นทางตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ถึงตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต นายเศกสรรค์ สัจจศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ. นายวิสิทธิ์ โชคชัย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต นายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ กำนันตำบลศรีสุนทร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ เนื่องจากภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธา มีความประสงค์จะอุทิศที่ดิน บริเวณหมู่ที่ 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ และหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ อบจ.ภูเก็ต ได้พัฒนาหรือปรับปรุงซ่อมแชมเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ เป็นเส้นทางสายรองในการสัญจรเพื่อแบ่งเบาภาระการจราจรที่ติดขัดภายในจังหวัด

โดยมีผู้ประสงค์จะอุทิศที่ดินดังกล่าว จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสงวน กุลวานิช, นายกิตติ ศักดิ์ศรีทวี และนายอ่าว เอกวานิช ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน เรื่องการอุทิศที่ดินเส้นทางดังกล่าว

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน