เอกชนภูเก็ตจัดโครงการ “ครอบครัวในฝันแบ่งปันเพื่อน้อง” ระดมทุนเพื่อมูลนิธิ

โพสเมื่อ : Monday, October 7th, 2019 : 6.40 pm

เอกชนภูเก็ตร่วมพันธมิตร จัดโครงการ “ครอบครัวในฝันแบ่งปันเพื่อน้อง” ระดมทุนเพื่อมูลนิธิเด็กในภูเก็ต หวังสร้างภูมิต้านทานแก่เด็กด้อยโอกาส พร้อมให้กำลังใจ และแนวคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ร้านอาหาร นอตี้ นูรี้ส์ อิน เดอะ ฟอเรสต์ ภูเก็ต จำกัด นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ, รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและร่วมแจกของว่างให้น้องๆ พร้อม นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองป่าตอง และ นายกิตติ อินทรกุล – พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการ ช่วยเหลือสังคมชื่อ โครงการครอบครัวในฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง  (Every Child Needs a Family Charity Project)

ซึ่งบริษัทนอตี้ นูรี้ส์ (ไทยแลนด์) ร่วมมือกับ บริษัท สกายเทร็ค แอดเวนเจอร์ส จำกัด, บริษัท สกายเวิลด์ แอดเวนเจอร์ จำกัด, บริษัท เดอะ คอรัล รีฟ คาบาน่า จำกัด, บริษัท เดอะ กันเอง จำกัด และ บริษัท เซเว่นมารีน จำกัด จัดขึ้น โดยมีสมาชิกโครงการ พันธมิตร ผู้สนับสนุนโครงการ และอาสาสมัคร พร้อมใจมารวมตัวกันเพื่อพบปะน้องๆตัวแทนจาก 5 มูลนิธิ จำนวน  191 คน ได้แก่ บ้านลุงพิทักษ์ บ้านเด็กฮอลแลนด์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเพื่อชีวิต หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงาน

กิจกรรมภายในงานเริ่มจากการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก การร่วมประมูลภาพระบายสีเพื่อการกุศล-ผลงานของน้องๆตัวแทนจากมูลนิธิที่ร่วมโครงการ กิจกรรมการเต้นซุมบ้าเพื่อสุขภาพ การแสดงจากตัวแทนมูลนิธิ และการมอบของขวัญในฝันให้แก่น้องๆทั้ง 191 ราย

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการครอบครัวในฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง  (Every Child Needs a Family Charity Project) คือ การสร้างภูมิต้านทานทางใจแก่กลุ่มเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต สร้างกำลังใจ พลังใจ และแนวคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตในสังคมในอนาคต อีกทั้ง ผู้จัดตั้งโครงการมุ่งหวังที่จะเติมเต็มความอบอุ่นของครอบครัว รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความผูกพันที่ขาดหายไปจากกลุ่มเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสเหล่านี้

โครงการครอบครัวในฝันแบ่งปันเพื่อน้อง เริ่มต้นการระดมทุนหารายได้เพื่อนำมาสมทบทุนให้แก่มูลนิธิเด็ก 5 แห่งในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ บ้านลุงพิทักษ์ บ้านเด็กฮอลแลนด์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเพื่อชีวิต หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มการระดมทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 จากการขายกระเป๋า, เสื้อยืดของโครงการ รวมถึงการจัดกิจกรรมคลาสเรียนเต้นซุมบ้าเพื่อการกุศล

หลังจากได้รับเสียงตอบรับและการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากกลุ่มลูกค้า และพันธมิตร รวมถึงบุคคลทั่วไป ทำให้โครงการสามารถระดมทุนได้กว่า 400,000 บาทภายในระยะเวลา 2 เดือน รายได้จำนวนหนึ่งถูกนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมเสริมสร้างความรักความอบอุ่นให้แก่น้องๆตัวแทนจากมูลนิธิที่ 5 แห่ง และรายได้ส่วนที่เหลือถูกนำไปสมทบทุนเข้ามูลนิธิเด็กที่ร่วมโครงการเพื่อสร้างประโยชน์แก่น้องๆในมูลนิธิต่อไป

มิสเตอร์ปีเตอร์ คอร์ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งโครงการ กล่าวว่า “เราตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต โดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสในการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ดังนั้นเราจึงตัดสินใจจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับและส่งเสริมการระดมทุนและกิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาสในภูเก็ตโดยเฉพาะ มูลนิธิทั้ง 5 ที่เข้าร่วมโครงการของเราได้พยายามอย่างที่สุดเพื่อดำรงสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้แก่น้องๆ เราจึงต้องการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถเพื่อให้น้องๆเหล่านี้ได้รับโอกาสอย่างครบถ้วนและทั่วถึง”

นายชนินท์ทัศ ปจันทบุตร ประธานกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ กล่าวเสริมว่า “ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นเรื่องที่คนภูเก็ตเองต้องช่วยเหลือ ดูแล และป้องกันร่วมกัน ในฐานะที่ตนเป็นคนภูเก็ตที่รับทราบและคอยสอดส่องปัญหานี้มาเป็นระยะ จึงพยายามช่วยเหลือและผลักดันกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสอยู่เสมอ โครงการ ครอบครัวในฝันแบ่งปันเพื่อน้อง จะเป็นกำลังสำคัญที่คอยกระตุ้นเตือนให้คนภูเก็ตตะหนักถึงปัญหาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส และจะจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อมูลนิธิเด็กในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องทุกปี”