เอกชนภูเก็ตขอรัฐตั้งกองทุนฟื้นฟูท่องเที่ยว ช่วยธุรกิจขนาดเล็กเดินต่อได้

โพสเมื่อ : Monday, August 23rd, 2021 : 3.21 pm

 

ภาคเอกชนภูเก็ต เสนอรัฐให้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูการท่องเที่ยว วงเงิน 5,000 ล้านบาท หวังช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมและเล็ก ทั้งโรงแรม ขนส่ง และอื่นๆ ที่กว่าร้อยละ 80% ยังปิดกิจการ ไม่มีเงินลงทุนเปิดรอบใหม่ ให้สามารถกลับมาเปิดธุรกิจรองรับท่องเที่ยวได้อีกครั้ง  

 

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าภายหลังร่วมประชุมการตรวจราชการของ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรับมนตรี ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 264 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ว่า ในการประชุมครั้งนี้ ภาคเอกชนภูเก็ตได้เสนอแนวทางในการให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและรายเล็กในภูเก็ต ที่ยังไม่สามารถเปิดกิจการให้บริการได้ในขณะนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านั้น ขาดสภาพคล่องและขาดเงินที่จะมีลงทุนเปิดกิจการใหม่ โดยได้เสนอขอให้รัฐบาลพิจารณาให้การช่วยเหลือผ่านไปทางรองนายกรัฐมนตรี ในการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต”

 

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดินหน้าต่อไปได้ ผู้ประกอบการจะต้องเปิดกิจการให้บริการนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและรายเล็กๆ ทั้งรถบริการรับส่งนักท่องเที่ยว เรือ สปา โรงแรมขนาดเล็ก และอื่นๆ ที่ยังขาดเงินทุน เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการรายเล็กเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้จัดสรรเงินทุนกองทุนไว้ที่ 25,000 ล้านบาท จาก ติดเงื่อนไขหลายเรื่อง เช่น อยู่ในภาวะพักชำระหนี้ statement ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือบางคนมีมูลหนี้ที่สูงมาก และผู้ประกอบการบางรายยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

 

ดังนั้นเพื่อให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดินต่อไปได้และผู้ประกอบการมีเงินในการลงทุนต่อ จึงได้ขอให้จัดรัฐบาลจัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ในเบื้องต้น 5,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้กับธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อปรับปรุงและเข้าสู่ระบบตามกฎหมาย 2,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและเอสเอ็มอี เช่น บริษัทัวร์ ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก 1,000 ล้านบาท และ ผู้ประกอบการขนส่งทั้งทางน้ำและทางบก เช่น ไถ่ถอนยานพาหนะที่ถูกยึดและเพื่อซ่อมแซม อีก 500 ล้านบาท

 

สำหรับแนวทางการตั้งกองทุนนั้น ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า มีอยู่ 2-3 แนวคิดในขณะนี้ เช่น กู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ ทำในรูปแบบภูเก็ตบอนด์ ให้ผู้มาลงทุน หรืออาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่เกาะ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ หรือ อาจนำทั้งหมดมารวมกัน ซึ่งเชื่อว่าจะมีแนวคิดอื่นๆ

 

นายธเนศ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนี้ธุรกิจต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในภูเก็ต เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เพียง 20% เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 80% ยังปิดกิจการ จากที่ไม่มีเงินทุนในการเปิดรอบใหม่ และกิจการเหล่านี้อาจจะปิดถาวรก็ได้ และจากการสำรวจพบว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่ ซึ่งจากการสำรวจของทาง มอ.ภูเก็ต พบว่ามีถึง 62,000 กว่ากิจการ แบ่งเป็นนิติบุคคล 41,000 กิจการ หรือประมาณ 71% ส่วนที่เหลือเป็นการประกอบการส่วนบุคคล มีการจ้างงานในกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่า 230,000 คน จึงทำให้ธุรกิจขนาดย่อมและรายเล็กๆเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูเก็ต