“เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวฯ

โพสเมื่อ : Sunday, March 28th, 2021 : 4.56 pm

สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต จัด กิจกรรม PAA Treasure Hunt  “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1 เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน เพิ่มเสน่ห์วิสาหกิจชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรม PAA Treasure Hunt  “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1 ณ ปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเปิดการเรียนรู้การท่องเที่ยวแนวใหม่เน้นการท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยวของสมาคมในปัจจุบัน  โดยมีนางวิรินทร์ตรา ประภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต และสมาชิก รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วม โดยพิธีเปิดจัดขึ้นที่ปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ณ เวลานี้ ทราบกันดีอยู่แล้วว่าธุรกิจการท่องเที่ยวมีบทบาทที่สำคัญในการทำรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากผลกระทบ COVID 19 ที่ผ่านมาทำให้ภูเก็ตประสบปัญหาหนักมาก ดังนั้นสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว

และให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตว่า เรามีความพร้อมมากแค่ไหนที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร ด้านบริหาร และด้านการบริการ ช่วยให้การจัดการท่องเที่ยว เป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะสนับสนุนและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

ขณะที่ นางวิรินทร์ตรา ประภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานเหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเข้มแข็ง และ มีความสุขขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนเพิ่มเสน่ห์วิสาหกิจชุมชนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวภูเก็ตตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน รถยนต์  30 คัน