เสียงสะท้อนของคนภูเก็ต ยืนยันพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค. 64 ตามโมเดล Phuket Sandbox

โพสเมื่อ : Friday, June 11th, 2021 : 1.50 pm

เสียงสะท้อนของคนภูเก็ต ยืนยันพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค. 64 ตามโมเดล Phuket Sand box ณ วันนี้เตรียมพร้อมในทุกด้าน แต่การดำเนินการควบคุ่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำหลักการในเรื่อง Travel Bubble กลับมาบริหารจัดการควบคู่กับ Phuket Sand box

 

หลังจากรัฐบาลเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวันซีนครบโดส และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลาง ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โมเดล Phuket Sandbox ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ในพื้นที่ ได้มีการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อเป็นพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยว ด้วยความหวังที่ว่า การเปิดเมืองจะช่วยต่อลมหายใจให้กับจังหวัดภูเก็ต และ ประเทศไทย เพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ ถ้าภูเก็ตรอดประเทศไทยก็รอด

หลังจากมีการเตรียมความพร้อมกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งต่างก็ต้องฝ่าฝันเพื่อก้าวให้ไปถึงฝังฝัน จนถึงขณะนี้คนภูเก็ตต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่า ภูเก็ตมีความพร้อมที่จะเป็นพื้นที่นำร่องแล้วในทุกด้าน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ในการเป็นพื้นที่นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้โมเดล Phuket Sandbox ว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ และต่อเนื่อง ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันซึ่งจะต้องมีการลงลึกในรายละเอียด รวมทั้งการเตรียมแผนในการรับมือกรณีเกิดเหตุไม่คาดขวัญที่อาจจะเกิดขึ้น

ซึ่งสิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงคือเรื่องการระบาดของโรคในระลอกใหม่ถ้าเกิดขึ้นมามีแผนในการจัดการอย่างไร การเปิดให้คนเข้ามาในภูเก็ตทั้ง 3 เส้นทางจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งทางอากาศทางบก ทางน้ำ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องมีการปรับในส่วนของทางบก และทางเรือ จะต้องทำให้เหมือนกับการเดินทางเข้ามาทางอากาศที่จะต้องมีการตรวจโรค ตรวจคน ตรวจสิ่งของ เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วจะยังคงมีนักท่องเที่ยวคนไทยเข้ามาด้วย เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากน้อยแค่ไหน แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวคนไทยเชื่อว่าเดินทางเข้ามาแน่นอน จึงจำเป็นจะจะต้องมีแผนในการดูแลนักท่องเที่ยวคนไทยที่เข้ามาจะต้องมีความปลอดภัย และที่สำคัญคนภูเก็ตจะต้องมีความปลอดภัยด้วยเช่นกัน

ขณะที่ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนของมาตรการติดตามตัวนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ต ว่า สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้หารือไปยังกระทรวงดิจิตัลฯ ในการแนะนำระบบติดตามตัวนักท่องเที่ยวโดยการพัฒนาแอป ระบบ หมอชนะ.Com ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษสำหรับใช้กับชาวต่างชาติ โดยส่วนที่จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมประกอบไปด้วย การเปิดระบบให้เจ้าหน้าที่สแกนแอป หมอชนะ จากมือถือของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวว่าเดินทางเข้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ อยู่ในภูเก็ตมากี่วันแล้ว และข้อมูลเหล่านี้ทางพนักงานโรงแรมสามารถใช้เป็นข้อมูลในการรายงาน POC ตำบล

ส่วนต่อไปจะมีการพัฒนาในระบบศูนย์ควบคุมเพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้นอยู่ ณ จุดใดบ้าง ซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมให้นักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ตตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในส่วนของการพัฒนาระบบขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเร่งมือ ซึ่งมันใจว่าเสร็จทันในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแน่นอน

ขณะที่นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ว่า ใส่วนของจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีความพร้อมและมั่นใจว่า ภูเก็ตสามารถที่จะเปิดเป็นพื้นที่นำรองได้แล้ว เรามีความพร้อมในระดับหนึ่ง เช่นการจัดทำแผนในการควบคุมการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมของโรงแรมตอนนี้มีโรงแรมที่ได้มาตรฐานจำนวนมาก ความพร้อมในส่วนของรถที่ให้บริการนักท่องเที่ยวตอนนี้ภูเก็ตก็มีรถจำนวนมาก และจะเริ่มกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามติดทางเดียวกัน ส่วนเรื่องของคนมั่นใจว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะมีการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าแน่นอน โดยคนภูเก็ตได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 70 % ถ้าพูดให้ชัดตอนนี้ภูเก็ตพร้อมแล้ว

ด้านนายภูริต มาศวงศา กูรูด้านการท่องเที่ยว อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท กล่าวถึงการเปิดเมืองภูเก็ตเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามโมเดล  Phuket Sandbox ว่า การเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ดี แต่การดำเนินการจะต้องมองให้รอบด้านทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ชุมชน ความพร้อมของคนภูเก็ต  ณ เวลานี้ภูเก็ตจะต้องหันมาจับงานส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำหลักการในเรื่อง Travel Bubble กลับมาบริหารจัดการควบคู่กับ Phuket Sandbox เพื่อให้มิติความเชื่อมั่นในฟากนักท่องเที่ยวเกิดขึ้น และมิติความเชื่อมั่นในด้านผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกิดขึ้น …

ประการแรก:เริ่มจากการคัดเลือก กลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะให้เดินทางเข้ามา โดยภาคเอกชนเองจะต้องประสานกับเอเยนต่าง ๆในการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อเป็นกลุ่มทดลอง พร้อมจัดทำภาพมโนทัศน์ ของกระบวนการให้ออกมาเป็น กรอบแนวคิด เพื่อกำหนดเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ ผู้ดำเนินการ การแก้ไขปัญหา และการประสานงานในแต่ละขั้นตอน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น

เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1: Selective tourist นักเที่ยวแบบคัดสรร เดินทางมาถึงภูเก็ต ขั้นตอนที่ 2: Selective transport รับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ที่พักด้วยยานพาหนะที่ได้รับการรับรองจาก ขนส่ง และ สสจ. ขั้นตอนที่ 3: Selective hotel นักท่องเที่ยวเข้าพักในโรงแรมที่เป็น SHA+ หรือ AQ Hotel  ขั้นตอนที่ 4: Selective tour and travel นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด โดยใช้บริษัทนำเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองจาก ศบค.จังหวัด ขั้นตอนที่ 5: Selective transport เช็คเอาท์ และส่งออกด้วยยานพาหนะที่ได้รับการรับจาก ขนส่ง และ สสจ. ขั้นตอนที่ 6: Departure นักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หลังกระบวนการนี้ ดำเนินไปแล้ว 30 วัน และไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น … จึงดำเนินการให้เป็น Alternative procedure ต่อไปในมุมที่กว้างขึ้น

ประการที่ 2 การส่งเสริมภาพลักษณ์และการส่งเสริมการตลาด ต้องรีบดำเนินการเป็นการเร่งด่วน  การประชาสัมพันธ์เรื่องภาพลักษณ์ในช่องทางการสื่อสารบน social network เรื่อง Phuket Sandbox และการส่งเสริมการตลาดด้วยการจัดงาน The Andaman Travel Trade ต้องรีบทำ ในรูปแบบของ travel bubble and selected partners