เสิร์ฟถึงที่ข้าวคุณภาพดีจากภาคเหนือตอนล่างซื้อได้วันนี้ – 20ก.ค.ที่ไลม์ไลท์ฯ

โพสเมื่อ : Monday, July 18th, 2016 : 4.14 pm

IMG_5373สนใจซื้อ “ข้าวสาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวปลอดภัย” ต้องมามาที่นี้  “การจัดการแสดง และจำหน่ายผลผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต 18 -20 ก.ค. เท่านั้น

IMG_5380

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ ( 18 ก.ค.) ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต นายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “การจัดการแสดง และจำหน่ายผลผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559” โดยมี นายสุทัศน์ กาหลง เกษตร และสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ดร.กฤษฎา ตันสกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายรังสิมันต์ กิ่งแก้ว นายกสมาคมสปาจังหวัดภูเก็ต และเลขาธิการ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายจรัล ส่างสาร เลขาธิการ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต นางสาวบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายกิติภูมิ ทองลิ่มชินกฤต ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม พร้อมพบกับการแสดงจาก “อุ้ม อาร์สยาม”

IMG_5383

ภายในงานจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารปลอดภัยชนิดต่างๆ รวมทั้งข้าวแปรรูปคุณภาพเยี่ยมจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง การเจรจาธุรกิจ พร้อมจัดให้มีนิทรรศการเรียนรู้ การผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ การรวมกลุ่มเพื่อบริหารราชการแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 หวังยกระดับข้าวไทยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมคู่แข่งขัน ขยายตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจข้าวในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  และสนุกกับความบันเทิงอันหลากหลายพร้อมดาราดังที่จะมามอบความสุข ความบันเทิง การสาธิตประกอบอาหารจากข้าว การจับคู่เจรจาธุรกิจ ได้ในงานดังกล่าว

IMG_5384

สำหรับงานดังกล่าวจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันนี้ ( 18 ก.ค.) เป็นต้นไปจนถึงวันที่20 ก.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 10:00-22:00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว ตั้งแต่เวลา 14:00 น. ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 โดยการจัดงานจะมีตั้งแต่วันที่ 18-

IMG_5319

นายสุทัศน์ กาหลง เกษตร และสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้าน เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการข้าวต้องเตรียมรับมือ และปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะด้านขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงด้านการตลาดเชิงรุก ที่ต้องรักษาส่วนแบ่งการตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม่ ประกอบกับในปี 2559 ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนทำให้ไทยเองได้เปรียบในการต่อรองเพราะภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นแหล่งข้าวที่สำคัญของโลก

IMG_5317

จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พบว่า กลุ่มจังหวัดดังกล่าวมีศักยภาพในการขยายส่วนแบ่งมากขึ้น แต่ต้องพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย เพื่อลดข้อเสียเปรียบระหว่างผู้แข่งขันทั้งด้านคุณภาพ และด้านราคา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศ เป็นที่มาของรายได้หลักของพื้นที่ดังกล่าว ประเทศที่ส่งออก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฮ่องกง เป็นต้น

IMG_5315

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค ประการที่ 2 เพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อ/ผู้บริโภค/คู่ค้าใหม่ๆ ประการที่ 3 เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่งไปมากยิ่งขึ้น

IMG_5313