เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจรที่ถลาง ภาครัฐ-เอกชน ร่วมคับคั่ง พร้อมขับเคลื่อน “ภูเก็ต เมืองที่ฉันรัก”

โพสเมื่อ : Wednesday, December 25th, 2019 : 6.58 pm

 

ประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน ร่วมคับคั่ง พร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตภายใต้แนวคิด ภูเก็ต : เมืองนี้ที่ฉันรัก : We love Phuket สู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (25 ม.ค.) ที่ บริษัท เจ.ดี พูลส์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ครั้งที่ 3/2563 โดยมีหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับบริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด และ อำเภอถลาง เป็นเจ้าภาพ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาหารือข้อราชการ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยภาคธุรกิจและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีหลายภาคส่วนเข้าร่วม เช่น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าภูเก็ต คณะเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค เอกชน เข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และ เป็นกันเอง

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดประชุม เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนให้ทุกหน่วยงานเกิดความสมัครสมานสามัคคีปรองดองทำงานร่วมกันได้ทุกภาคส่วนเพื่อ “จังหวัดภูเก็ตเมืองนี้ที่ฉันรัก” จะได้เจริญก้าวหน้า และขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ช่วยกันทำงานในปี 2562

อย่างไรก็ตามในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายนิพนธ์  บุญมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะ เดินทางมาประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดภูเก็ต และ เป็นประธานการปล่อยแถวรณรงค์ความปลอดภัยรวมถึงความปลอดภัยทางทะเลด้วย ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเน้นหนักในเรื่องความปลอดภัยทางทะเล เป็นภารกิจประจำอยู่แล้วในช่วงวันหยุด ช่วงเทศกาล ข้าราชการพร้อมที่จะเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้  เพื่อลดการสูญเสียต่างๆ ในช่วงของ 7 วันอันตราย

และวันที่ 28 ซึ่งตรงกับวันพระเจ้าตากสินมหาราช ในปีนี้ ทางจังหวัดฯ จะประกอบรัฐพิธีในช่วงเช้าและจะมีการบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเข้าสู่งานของดีของจังหวัดภูเก็ต เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563  รวม 12 วัน 12 คืน  ซึ่งจัดที่ สะพานหิน ปีหนึ่งมีการจัดงานของดีภูเก็ตเพียงครั้งเดียว และปีนี้มีการประกวด Miss Pearl, Miss Coral และการประกวดลูกทุ่งเสียงทอง นอกจากนี้มีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของส่วนราชการ

ซึ่งกำหนดตรีมของงานเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกในเรื่องของ สมาร์ทซิตี้ จะมีการโชว์เทคโนโลยีต่างๆ ในเรื่องของไอที ในกลุ่มที่สองเป็นเรื่องของจีนศึกษา ในโอกาสที่ครบรอบ 40 ปี ในการสถาปนาเป็นประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน จะมีในกลุ่มที่เรียกว่าจีนศึกษา ซึ่งไทยหรือจังหวัดภูเก็ตมีความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณะรัฐประชาชนจีน และกลุ่มที่สามเป็นเรื่องของภาคการเกษตร ซึ่งส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของกุ้งล็อบสเตอร์ สับปะรด

ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมีสลากกาชาดขายเพื่อเป็นการระดมทุนมาใช้ในกิจกรรมเหล่ากาชาดตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นการรับบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ ดวงตา รวมถึงไปช่วยสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ซึ่งจะเห็นว่าในการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่จะมีการแจกแว่นตาหรือถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอีกด้วย

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานลงนาม MOU ความร่วมมือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่รณรงค์ ใส่ผ้าบาติก สำหรับบรรยากาศของการจัดเสวนาสภากาแฟยามเช้าในครั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดภูเก็ต   บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างคึกคัก ทั้ง ศาลทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน