เสริมเขี้ยวเล็บเพิ่มศักยภาพศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภูเก็ต

โพสเมื่อ : Thursday, December 1st, 2022 : 9.12 pm

 

อบจ.ภูเก็ต Kick Off เดินหน้าเสริมศักยภาพ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต (ศูนย์ไข่มุก) ท่าเรืออ่าวฉลอง รับมือการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน

เมื่อเร็วๆนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (ศูนย์ไข่มุก) ท่าเรืออ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภายหลัง มีการพัฒนาปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และเสริมอุปกรณ์ต่างเข้ามา เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางบกและทางทะเล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงขณะนี้ได้ดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางบกและทางทะเลมาเกือบ 20 ปี ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รถตรวจการณ์ เรือตรวจการณ์ มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ทำให้การใช้งานไม่มีประสิทธิภาพดีพอ

แต่หลังจากที่นายเรวัต อารีรอบ เข้ามารับตำแหน่ง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางทะเล จึงได้จัดสรรงบประมาณเข้ามาดำเนินการปรับปรุงทั้งบุคคลการ และอุปกรณ์ เช่นการซ่อมเรือตรวจการณ์ทั้ง 2 ลำให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การจัดซื้อรถตรวจการณ์คันใหม่ แทนรถตรวจการณ์เดิมที่ใช้มาเกือบ 20 ปี

โดยได้ส่งมอบให้กับทางศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว

นอกจากนั้น นายเรวัต ยังได้ ร่วมทดสอบและตรวจความพร้อมของเรือตรวจการณ์ เพื่อให้มีความพร้อมในการดูแล ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในเดือนธันวาคมนี้