เว็บไซต์ใช้ให้เป็นก็เห็นโอกาส

โพสเมื่อ : Friday, December 23rd, 2016 : 1.19 pm

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาด และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม จากบริษัท RGB72  บรรยายเรื่อง เว็บไซต์ใช้ให้เป็นก็เห็นโอกาส ณ สำนักงาน SIPA สะพานหิน ภูเก็ต