เลื่อนไม่มีกำหนด ละครอิงประวัตศาสตร์สดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

โพสเมื่อ : Friday, March 6th, 2020 : 8.31 pm

จังหวัดภูเก็ตเลื่อนการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

 

วันนี้ (6 มี.ค.) ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 โดยมีนายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารคอซิมบี้

 

ว่าที่ ร.ต.วิกรม กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาแนวทางของการจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ขอความร่วมมือ จากผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับการจัดกิจกรรมต่างในงานสดุดีท้างเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ในส่วนของการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรยังคงจัดพิธีอุปสมบทหมู่ฯ เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมอุปสมบท จํานวน 33 คน และได้ผ่านการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งได้อบรมให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 แล้ว

 

ส่วนการจัดกิจกรรมกวนกาละแม 9 กระทะ ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ โดยอําเภอถลาง เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ให้มีการยกเลิกจัดกิจกรรมกวนกาละแม เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวน มากกว่า 500 คน ซึ่งทําให้ยากต่อการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 

การจัดพิธีทําบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเทศบาลตําบลเทพกระษัตรี ยังคงมีการจัดพิธีทําบุญตักบาตร เวลา 09.00 น. เนื่องจากมีการนิมนต์พระสงฆ์ที่บวชใหม่ และพระสงฆ์จากวัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) รวมถึงผู้เข้าร่วมพิธี ประมาณ 150 รูป/คน และใช้ระยะเวลา ในการประกอบพิธีช่วงเวลาสั้นๆ ส่วนพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง เวลา 17.00 น.ยังคงมีการจัดตามกำหนดการ เนื่องจาก มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ได้มีการยกเลิกขบวนแห่พานเจ้าเมือง จากที่ว่าการอําเภอถลาง ไปสวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ ยกเลิกโรงทาน และยกเลิกพิธีกรรมบางส่วน จึงทําให้จํานวนคนที่เข้าร่วม พิธีบวงสรวงฯ น้อยลง

พิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตําบลศรีสุนทรยังคงจัดพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องจากให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมวางพวงมาลา วางเสร็จแล้วกลับ ซึ่งใช้ระยะเวลาช่วงเวลาสั้นๆ

 

สำหรับ การจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ประกอบแสงสีเสียง ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นั้นให้เลื่อนการจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ประกอบแสงสีเสียง โดยไม่มีกําหนด จนกว่าเข้าสู่สภาวะการณ์ปกติ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ประกอบแสงสีเสียง เป็นจํานวนมากกว่า 5,000 คน ต่อวัน ทําให้ยากต่อการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรค

ทั้งนี้การเลื่อนการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อสั่งการของทางภาครัฐในการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) ส่วนกิจกรรมอื่นยังคงมีการจัดตามกำหนดการที่วางไว้