เลือก “สมชีพ เทพอักษร”  นั่งหัวหน้าพรรค “พร้อม” ระบุหลังจดทะเบียนพรรคเสร็จพร้อมชูนโยบาย ตั้ง “ธนาคารเพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง”

โพสเมื่อ : Sunday, December 12th, 2021 : 5.34 pm

เลือก “สมชีพ เทพอักษร”  นั่งหัวหน้าพรรค  “พร้อม” ระบุหลัดจะทะเบียนตั้งพรรคสำเร็จ พร้อมเสนอนโยบาย จัดตั้ง “ธนาคารเพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง” เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องตรงจุด

วันนี้ ( 12 ธ.ค.) ที่โรงแรมบูกิตา บูทีค โอเทล ผู้ร่วมก่อตั้ง พรรคการเมือง ได้จัดให้มีการประชุมจัดตั้งพรรค“พร้อม” ขึ้น พร้อมนำเสนอนโยบาย รับสมัครสมาชิก เลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และรับฟังข้อเสนอของสมาชิกพรรค ก่อนที่จะไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองต่อไป โดยมีประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมสมัครสมาชิกพรรคจำนวนมาก

สำหรับการเลือกหัวหน้าพรรค “พร้อม” ในครั้งนี้ ปรากฎว่าที่ประชุมสมาชิกพรรค ได้ลงมติเลือก นายสมชีพ เทพอักษร นั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรค นายรัญชัย อัศววงศ์สันติ เป็นเลขาธิการพรรค  นางภาวิดา กาญจนารักษ์ เหรัญญิกพรรค ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1  ดร.พริ้มแพรว บุญถนอม รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2 นายวิชัย ทวีพงส์ศักดิ์ นายทะเบียนพรรค  ดร.สมศักดิ์ คงทอง ผู้อำนวยการพรรค และ พล.ต.ต.โชติ ชิดไชย ที่ปรึกษาพรรค

นายสมชีพ เทพอักษร หัวหน้าพรรค “ พร้อม” กล่าวว่า  สาเหตุที่มาตั้งพรรคการเมืองในครั้งนี้ ตนได้ได้มีการหารือกับผู้ร่วมก่อตั้งพรรคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายกลุ่มอาชีพที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน และมีความเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีพรรคการเมืองของจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาสักพรรคการเมือง ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีแต่พรรคการเมืองอื่นๆที่เข้า เมื่อเลือกตั้งเสร็จจังหวัดภูเก็ตก็ไม่เคยได้อะไรเลย

หลังจากคุยกันและมีความคิดเห็นตรงกันก็ได้มีการยื่นขอชื่อพรรค ซึ่งตกลงใช้ชื่อ พรรค “พร้อม” ในการจัดตั้งพรรค และวันนี้เป็นการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ ของ กกต.ในการจัดตั้งพรรคการเมือง รวมทั้งรับสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง โดยในวันนี้มีผู้สมัครสมาชิกก่อตั้งประมาณ 500 คน แต่สมาชิกที่จริงขณะนี้มีแล้วประมาณ 700 คน ซึ่งเป็นเผื่อตัวเลขไว้กรณีที่สมาชิกบางคนขาดคุณสมบัติ ซึ่งหลังจากนี้ตนจะรวบรวมรายชื่อตั้งหมดส่งไปให้ทาง กกต. คาดว่าภายในเดือนนี้การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆน่าจะเสร็จเรียบร้อย

นายสมชีพ กล่าวต่อไปถึงนโยบายของพรรคพร้อม ว่า เรื่องของนโยบายนั้นก็ทำไปตามกรอบที่กำหนดไว้ แต่ตอนนี้ยังไม่อยากเปิดเผย รอให้การจัดตั้งพรรคเสร็จเรียบร้อยจะเปิดเผยนโยบายทั้งหมดอีกครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่ตนอยากผลักดันคือเรื่องของการจัดตั้งธนาคารท่องเที่ยวและบันเทิง ทำไมต้องเป็นธนาคารท่องเที่ยวและบันเทิงก็เนื่องจากที่ผ่านธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่ควร จะเห็น ในส่วนของภาคเกษตรเวลาเจอภัยพิบัติต่างๆก็จะมีธนาคารเข้าไปรองรับในเรื่องของการจ่ายเงินชดเจนต่างๆ เช่นพักต้น พักดอก กู้เพิ่มได้

แต่นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งทำรายได้ให้กับประเทศมหาศาลแต่ไม่มีองค์กรใดเข้ามารองรับช่วยเหลือเวลาได้รับผลกระทบเกิดขึ้น ตนจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ถ้าสามารถจดตั้งพรรคได้สำเร็จ ตนจะบรรจุเรื่องการจัดตั้งธนาคารเพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง เป็นนโยบายที่สำคัญที่ทางพรรคจะผลักดันให้เกิดขึ้น โดยธนาคารดังกล่าวจะรองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทั้งหมด และเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องดูแล

สำหรับนายสาชีพ เทพอักษร ปัจจุบันอายุ 63 ปี เป็นชาวจังหวัดตรังโดยกำเนิด และมาประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์