เลือกภูเก็ตนำร่องผุดโครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

โพสเมื่อ : Saturday, September 10th, 2016 : 9.17 pm

 

 

เลือกภูเก็ตนำร่องผุดโครงการ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว หวังสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยสนธิกำลังร่วมทุกภาคส่วน

IMG_7324

วันนี้ ( 10 ก.ย.)  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างความเชื่อมั่น ด้านการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว,นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว กว่า 1,000 คน ร่วม ณ ห้องประชุมดวงชนก โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา

 

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า ตำรวจท่องเที่ยว ถือเป็นตัวหลักในการดูแลเรื่องความปลอดภัย และ ให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ดังนั้นนอกเหนือจากภารกิจหลักของตำรวจท่องเที่ยว ในเรื่องการปราบปรามผู้ที่กระทำผิดกฎหมายแล้ว ตำรวจท่องเที่ยวยังมีภารกิจในเรื่องการดูแลความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย จึงเป็นที่มาของโครงการที่เปิดขึ้นในวันนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยงยังจังหวัดภูเก็ต ในมิติเรื่องการท่องเที่ยวเราต้องดำเนินภารกิจสองด้านควบคู่กันทั้งเรื่องการปราบปราม และเรื่องการสร้างความเชื่อมั่น การปราบปรามอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องความท่องเที่ยวที่ยังยืนได้ โครงการในลักษณะนี้เลือกภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่อง หลังจากนี้จะดำเนินการต่อที่ เชียงใหม่ พัทยา และหัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัย

 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นโยบายด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศไทย ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยการทำให้ประเทศไทยเป็น Quality Leisure Destination ประกอบกับเป็นปีที่ประเทศไทย ได้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถือเป็นสาขาที่อาเซียนให้ความสนใจในลำดับต้นๆ และตั้งเป้าที่จะให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน โดยมุ่งทำงานในเชิงรุก ให้ภาคเอกชน อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมแล้วที่จะรวมพลังภาคีเครือข่าย เพิ่มศักยภาพให้แก่เศรษฐกิจไทย สร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว