เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

โพสเมื่อ : Friday, January 6th, 2023 : 10.27 am

เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ปรับปรุงเส้นทางถนนสายป่าคลอก อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566  เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าคลอก

เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานปรับปรุง ถนนบริเวณ หมู่ที่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก และ ลดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากสภาพถนนไม่พร้อม