เร่งปรับปรุงถนน – คูระบายน้ำ “ซอยบางวาด “

โพสเมื่อ : Thursday, February 9th, 2023 : 6.44 pm

เร่งปรับปรุงถนน – คูระบายน้ำ “ซอยบางวาด ” พื้นที่ อ.กะทู้ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. #นายเรวัต อารีรอบ #นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ #ในการนำเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงานบริเวณซอยบางวาด ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ซึ่งพี่น้องประชาชนได้ประสานมาให้ อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ถนน และคูระบายน้ำทางเข้าหมู่บ้านของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว #เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่างระดับ ทำให้การสัญจรไปมามีความยากลำบาก ในช่วงฤดูฝนมีน้ำหลาก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ