เร่งปรับปรุงถนนบริเวณคลองท่ายาง รองรับการพัฒนาเมือง อำนวยความสะดวกประชาชน

โพสเมื่อ : Wednesday, December 14th, 2022 : 2.30 pm

เร่งปรับปรับปรุงถนน บริเวณคลองท่ายาง ต.เชิงทะเล อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สัญจร ขนสินค้าทางการเกษตรรองรับการพัฒนาเมือง

เมื่อเร็วๆนี้นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายชาญชัย สุขโข ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล และนายกฤดินิธิ รักษาราษฎร์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ร่วมกับ นายอริยะ ขวัญเหล็ก นายช่างรังวัด อบต.เชิงทะเล

ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงถนนบริเวณคลองท่ายาง หมู่ที่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นทางเชื่อมรองรับการพัฒนาเมือง ระหว่างหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6  หลังได้รับการร้องขอจากพื้นที่ให้เข้ามาปรับปรุงถนนดังกล่าว

รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวก แก่พี่น้องประชาชน ในการเดินทางสัญจร และ ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร  หลังมีการปรับปรุงถนนแล้วเสร็จจะทำให้การเดินทางสัญจรในพื้นที่ดังกล่าวมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน