เรือนจำภูเก็ตนำผู้ต้องขัง ถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

โพสเมื่อ : Wednesday, October 25th, 2017 : 10.48 pm

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต นำผู้ต้องขังเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 25 ต.ค.นี้ ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต นายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้นำผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และผู้ต้องขังเรือนจำ จำนวน 2,600 คน เข้าร่วมพิธี ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมฯ ระหว่างวันที่ 25 -29 ตุลาคม 2560 กรมราชทัณฑ์ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนทั่วประเทศจึงเชิญชวนให้เรือนจำ/ทัณฑสถานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในเรือนจำ / ทัณฑสถาน โดยจัดสถานที่ที่สมพระเกียรติ ในการจัดโต๊ะหมู่บูชาอันเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และพานถวายดอกไม้จันทน์

โดยก่อนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ มีการแสดงรำถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของผู้ต้องขังหญิงจำวน 50 คน จากนั้นเจ้าหน้าที่ถือพานดอกไม้จันทน์ เดินไปยังด้านหน้าซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ นายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี รับดอกไม้จันทน์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรม และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้นำผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความอาลัย และ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นครั้งสุดท้าย ทั้งนี้เมื่อดำเนินการเสร็จพิธีแล้ว ทางเรือนจำจังหวัดภูเก็ต จะได้นำดอกไม้จันทน์ ส่งให้ที่ทำการเขตหรือศาลากลางจังหวัดต่อไป