เริ่มแล้ว “ เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต”  ครั้งที่ 12 อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์

โพสเมื่อ : Tuesday, January 21st, 2020 : 11.12 am

เปิดแล้วเทศกาล“ เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต”  ครั้งที่ 12 อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อเสนอ อัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายพื้นเมืองสู่ตลาดการท่องเที่ยว พร้อมรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร

เมื่อคืนที่ผ่านมา ( 20 ม.ค.) ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “ เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต”  ครั้งที่ 12 อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นโดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นจำนวนมาก ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกอันดามัน” สวรรค์ของนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ และมีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตชาวภูเก็ต

โดยเฉพาะความโดดเด่นทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมือง ที่เป็นอัตลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับในเรื่องรสชาติความอร่อย  ถือเป็นหนึ่งในสิ่งเชิดหน้าชูตาของภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และชมรมร้านอาหารจังหวัดภูเก็ต จัดงาน“ เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต”  ครั้งที่ 12 อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายพื้นเมืองภูเก็ตเป็นสื่อในการนำเสนอสู่ตลาดท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและสะอาด  รณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มกราคม 2563 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย  ประกอบด้วยการปรุง หมูฮ้องหม้อใหญ่ที่สุดในโลก การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตการปรุงอาหารพื้นเมืองภูเก็ต แกะสลักผักผลไม้ น้ำแข็ง ออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต พร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี