เริ่มแล้ว ! มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต คัดครองมะเร็งเต้านม

โพสเมื่อ : Wednesday, April 17th, 2024 : 3.24 pm

 

เริ่มแล้ว คัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้( 17 เม.ย.) ในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ สวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โดยมี นายนรศักดิ์ สุขสมบรูณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นางสาวเหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายวรรณยุทธิ์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้  นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต  นางกัลยา วัฒนเกษมเสวี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติซึ่งมี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ในครั้งนี้  มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรมให้บริการ ในวันที่ 17-19 และ วันที่ 22-27 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ สวนสาธารณะลานกีฬา@กะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยนำขบวนรถเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 4 คัน ประกอบด้วย รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง (รถ Mammogram) จำนวน 2 คัน รถตรวจและสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 คัน รถนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม จำนวน 1 คัน

ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมจาก เทศบาลเมืองกะทู้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากมูลนิธิกาญจนบารมี โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา หน่วยบริการระดับตำบล สังกัด อบจ. รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขทุกตำบล