เริ่มแล้วถือศีลกินผัก ศาลเจ้าประกอบพิธียกเสาโกเต้ง แบบ New Normal

โพสเมื่อ : Friday, October 16th, 2020 : 9.34 pm

เริ่มแล้วงานประเพณีถือศีลกินผัก ศาลเจ้าประกอบพิธียกเสาโกเต้ง แบบ New Normal ประชาชนสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมจำนวนมาก ขณะที่เทศบาลเมืองกะทู้ประกอบพิธีเปิดซุ้มประตู

เริ่มขึ้นแล้วงานประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ต ทุกศาลเจ้าที่เข้าร่วมประเพณีต่างประกอบพิธียกเสาโกเต้ง โดยเมื่อเวลา 17.09 น. วันนี้ (16 ต.ค.) บริเวณลานพิธีกรรมศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้งหรือเสาตะเกียงเทวดาทั้ง 9 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2563 ระหว่างวันที่17-25 ตุลาคม 2563 โดยมีนางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขานุการนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ), นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีตสว.ภูเก็ต, น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และประชาชนชาวภูเก็ต ตลอดจนนักท่องเที่ยวคนไทย ต่างสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมจำนวนมาก ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาเป็นระยะๆ

 

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าปีนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยลง  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการประกอบพิธีในปีนี้ทุกศาลเจ้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งทางศาลเจ้าได้มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีการเน้นย้ำเรื่องการเว้นระยะห่าง และ การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  ทั้งนี้ในส่วนของการประกอบพิธีนั้น มีเพียงองค์เล่าเอี๊ย ซึ่งเป็นองค์พระใหญ่ที่สุดประจำศาลเจ้า ประทับทรงเพียงองค์เดียว และไม่มีการแสดงปาฏิหารใดๆ

ในส่วนของศาลเจ้าต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตที่มีการประกอบพิธีถือศีลกันผักนั้นต่างประกอบพิธียกเสาโกเต้งเช่นกัน อาทิ ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าสามกอง ศาลเจ้ากะทู้ เป็นต้น ซึ่งแต่ศาลเจ้าก็ยังคงมีประชาชนต่างใส่ชุดขาวมาร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล

ขณะที่เทศบาลเมืองกะทู้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด “ซุ้มประตูงาน ประเพณีกินผัก 193 ปี วิถีกินผักกะทู้ วิถีในทู” ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ โดยมี ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ผู้บริหาร รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม มีกิจกรรมภายในงาน อาทิ การบรรเลงเพลงจากสถาบันขงจื้อ การแสดงเชิดสิงโตเชิดมังกร การแสดงจากโรงเรียนต่างๆ และอีกมากมาย รวมไปถึงการรับประทานอาหารเจมือแรกร่วมกัน

ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวว่า ชอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมชำระร่างกาย จิตใจ งดเว้นอบายมุข ไม่ฆ่าสัตว์ มีเมตตา ทำให้เกิดมงคลต่อชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะมีผู้คนมากมายมาร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก ส่งผลสู่เศรษฐกิจที่ดีให้กับจังหวัด

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรียังได้กล่าวอีกว่า ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปยังศาลเจ้ากะทู้เพื่อไหว้พระเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยทั้งหมดนี้ ล้วนแล้วเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของชาวกะทู้ ผู้ที่มาเที่ยวจะได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ตลอดทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ไปจนถึงบริเวณศาลเจ้ากะทู้